Winstgroei ACF en verhoging dividend

ACF (farmaceutische groothandel, produkten en dienstverlening in de gezondheidszorg) heeft de winst zien stijgen van 6,1 miljoen tot 29,5 miljoen gulden of per aandeel van 4,77 tot 5,19 gulden. ACF stelt voor het dividend te verhogen van 1,75 tot 2 gulden.

De omzet, die vrijwel geheel in Nederland is behaald, steeg met 58 miljoen of 4,4 procent van 1,31 miljard tot 1,37 miljard gulden. Het bedrijfsresultaat onderging mede door kostendrukkende maatregelen een toeneming van bijna 12 procent tot 45,3 miljoen gulden. De rentelasten daalden met ruim 30 procent van 8,4 miljoen tot 5,7 miljoen gulden, mede waardoor het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen steeg van 32,2 miljoen tot 39,7 miljoen gulden. In tegenstelling tot 1992 waren er geen buitengewone baten of lasten.

Door verliescompensatie uit voorgaande jaren was de belastingdruk in het afgelopen jaar 25 procent. De post belastingen steeg van 1,4 miljoen tot 9,9 miljoen gulden.

Aandeelhouders kunnen kiezen uit een dividend in contanten dan wel voor een deel in geld en voor een deel in aandelen ten laste van de agioreserve. Uiterlijk 21 april, de dag van de aandeelhoudersvergadering, zullen bijzonderheden over het stockdividend worden bekendgemaakt.

De directie onthoudt zich van een uitspraak over de resultaten van het lopende jaar omdat er te veel onzekerheden zijn. Het jaarverslag zal op 5 april verschijnen.