Winst Getronics stijgt met 8 procent

De winst van het informatietechnologieconcern Getronics is vorig jaar met 8 procent gestegen tot 65,6 miljoen gulden. Per aandeel verbeterde het resultaat van 3,02 tot 3,17 gulden.

Door de verbetering van de resultaten stelt Getronics voor het dividend te verhogen van 68 cent naar 71 cent per aandeel. In plaats van dividend in contanten zal naar keuze een dividend in aandelen ten laste van de belastingvrije agio of winstreserve kunnen worden opgenomen. De omzet van Getronics groeide met 27 procent tot 1,3 miljard gulden. Een deel van de grotere omzet is verkregen door overname van bedrijven in Scandinavië en Nederland. De autonome omzetgroei bedroeg 7 procent.

Alle sectoren van de Getronics-groep hebben bijgedragen aan de gunstige ontwikkeling over 1993.

Door overname van 50 procent van de aandelen Intercai Holding werd een positie verkregen in het veelbelovende marktgebied voor telematica-adviezen. Intercai is een adviesbureau dat via een internationaal netwerk van kantoren in meer dan tien landen een belangrijke positie op dat gebied inneemt. De andere helft van de aandelen Intercai is in handen van PTT Telecom. Uitbreiding werd gegeven aan de 'computercontinuïteitsdiensten' door overname van 60 procent van Computer Service Holland.

Over 1994 wil Getronics zich nog niet uitspreken. Eerst na afloop van het tweede kwartaal kan daarvan volgens de directie een concreter beeld worden gegeven.