VOLMACHTSTEM

Onze vader respectievelijk schoonvader is zeer slecht ter been en slechtziend. Hij had ons dan ook gemachtigd om voor hem op 2 maart zijn stem uit te brengen voor de verkiezingen voor de gemeenteraad en de deelgemeente. Op ons stembureau bleek dat wij de volmachtstem niet konden uitbrengen omdat wij weliswaar in dezelfde gemeente (Rotterdam) en in dezelfde deelgemeente wonen, maar in een ander stemdistrict. De buurman had dan maar gevolmachtigd moeten worden werd ons gezegd.

Nu lijkt het ons logischer dat je je kinderen een volmacht geeft dan je buurman. In een buurt waar veel ouderen wonen (zoals de deelgemeente IJsselmonde), heb je bovendien een grote kans dat je buurman/-vrouw ook niet mobiel is. Zo zou veel bejaarden dus bij voorbaat de mogelijkheid ontnomen worden om te gaan stemmen.

De mensen van het stembureau vonden zelf eigenlijk ook wel dat dat anders zou moeten, maar regels zijn nu eenmaal regels. De vraag wat zij daaraan zouden kunnen en willen doen overviel hen. Op ons eigen stembureau werd ons aangeraden de stemkaart door te scheuren en op het desbetreffende andere stembureau te zeggen dat we de kaart waren kwijtgeraakt. Daar zouden we, ons uitgevende voor onze (schoon-)vader, kunnen proberen een nieuwe kaart te krijgen en zodoende alsnog zijn stem uitbrengen. In wat voor land leven we dat ons op het stembureau wordt aangeraden om te frauderen met een stem, omdat dat nou eenmaal het effectiefst blijkt?

    • G. van der Val
    • C. Wessels