Steichen: EU gaf slecht voorbeeld aan O-Europa

BRUSSEL, 4 MAART. Europees landbouwcommissaris René Steichen heeft de landen in Midden- en Oost-Europa dringend gewaarschuwd niet te doen wat de Europese Unie altijd zelf heeft gedaan: met sterk gesubsidieerde prijzen de boeren in de watten leggen zodat ze steeds meer gaan produceren zonder zich iets aan te trekken van vraag en aanbod op de markt.

Volgens Steichen is het gemeenschappelijke Europese landbouwbeleid zoals dat meer dan dertig jaar vanuit Brussel is gevoerd, geen goed voorbeeld voor Midden- en Oost-Europa. Het beschermen van de boeren, zodat ze niet volledig worden overgeleverd aan de grillen van de markt, is tot op zekere hoogte wenselijk. Maar als aan die steun geen duidelijke limieten zijn verbonden, dreigen landen als Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije vroeger of later met dezelfde “schadelijke consequenties” te worden geconfronteerd als de EU heeft ervaren, aldus Steichen. Dan stijgen de voedselprijzen tot een niveau dat niets meer van doen heeft met marktrealiteiten en worden de overheden opgezadeld met geldverslindende overschotten.

Steichen zei dat gisteren in Boedapest op een conferentie over de agrarische handel tussen de EU en de landen in centraal en Oost-Europa. Twee jaar geleden besloot Brussel het landbouwbeleid te hervormen. De (gesubsidideerde) prijzen gaan fors omlaag om ze meer in overeenstemming te brengen met werkelijke marktniveau, terwijl de boeren voortaan directe inkomenssteun krijgen op voorwaarde dat ze hun produktie verminderen.

In plaats van te kiezen voor het 'interventionistische' model van de oude EG, doen de Midden- en Oosteuropese landen er volgens Steichen beter aan om modern agrarisch ondernemersschap te stimuleren. Hij zei ook dat de EU haar verantwoordelijkheid neemt door de markt steeds verder open te stellen voor import uit Midden- en Oost-Europa. Opvallend is evenwel dat de afgelopen jaren landbouwuitvoer van de EU naar Midden- en Oost-Europa veel sneller is toegenomen dan omgekeerd. Onder andere Hongarije en Polen zagen hun agrarische export naar de EU zelfs dalen. Volgens Steichen is die “negatieve trend” vooral het gevolg van de moeilijkheden die de landbouwsector in de betrokken landen zelf ondervindt bij de omschakeling naar een vrije-markteconomie.

    • Wim Brummelman