Personeel brengt loonoffer voor overleving Nedstaal

ROTTERDAM, 4 MAART. De werknemers van Nedstaal in Alblasserdam zijn gisteren akkoord gegaan met een loonoffer dat zou kunnen oplopen tot maximaal tien procent voor dit jaar. Door loon in te leveren hoopt het personeel dat de zwaar verliesgevende draadstaalfabriek gered kan worden. Het Duitse moederconcern Thyssen wil echter geen enkele garantie afgeven voor het voortbestaan van Nedstaal.

Hoeveel de 800 werknemers moeten inleveren, is afhankelijk van de resultaten die Nedstaal de komende maanden boekt. Thyssen, dat zelf ook in grote financiële problemen zit, heeft laten weten dat er geen negatieve cash flow (afschrijvingen plus netto winst) meer geaccepteerd zal worden. De directie van Nedstaal verwacht in de maanden april, mei en juni een verlies te lijden van zes miljoen gulden. Aangezien de afschrijvingen één miljoen per maand bedragen, moet Nedstaal nog een gat van drie miljoen gulden moet overbruggen.

Om de kosten terug te dringen, is het personeel ermee akkoord gegaan dat een in de CAO vastgelegde loonsverhoging van 0,5 procent wordt verschoven van 1 februari naar 1 oktober, dat iedereen drie ATV-dagen inlevert (het hoger personeel levert 13 dagen in) en dat een bruto tantième van 4,3 procent voorlopig niet wordt uitgekeerd. Pas als blijkt dat Nedstaal in april, mei en juni geen negatieve cash flow heeft behaald, kan een deel van deze uitkering eventueel toch plaatshebben. Het tweede deel van deze uitkering (2 procent) wordt afhankelijk gesteld van de resultaten in de maanden juli, augustus en september. In het ergste geval leveren de werknemers dit jaar tien procent van hun loon in, wat een besparing op zou leveren van 6,8 miljoen gulden. Bestuurder F. Szablewski van de Industriebond FNV acht echter zo goed als uitgesloten dat het personeel deze extra aanslag zal slikken.

De directie van Nedstaal hoopt dat de markt aan het eind van dit jaar weer iets aantrekt. De bond gaat er bij het ministerie van economische zaken op aandringen het bedrijf tegemoet te komen in de energieprijzen. De gemeente Alblasserdam heeft inmiddels aangekondigd de onroerend-goedbelasting voor twee jaar kwijt te schelden. Dat laatste levert 9 ton op.

Bij Nedstaal is het aantal werknemers de laatste jaren al met eenderde verminderd. Ook vorig jaar zijn reorganisaties doorgevoerd. Volgens een zegsman van de Industriebond FNV is verder afslanken niet mogelijk zonder ingrepen in het produktiepakket. Werknemers en bonden hebben het loonoffer geaccepteerd omdat op de markt voor staalprodukten - Nedstaal legt zich toe op speciale soorten staaldraad - enige tekenen van herstel te bespeuren zijn. Zonder echt marktherstel is er volgens de vakbonden weinig hoop op overleving voor het staalbedrijf. Moederconcern Thyssen Stahl kan in verband met de eigen verliessituatie haar Nederlandse dochteronderneming geen verdere ondersteuning geven.

Nedstaal had vorig jaar een omzet van 200 miljoen gulden en boekte een verlies van 22 miljoen gulden.