Pas verschenen; vertaald

John Irving De redding van Piggy Sneed Vert. Barbara de Lange e.a., Uitg. Anthos, 258 blz., ƒ 29,90

Verhalen en essays van romancier John Irving waarvan de meeste nooit eerder in boekvorm verschenen. De eerste acht verhalen verschenen in 1993 onder de titel 'Trying to Save Piggy Sneed'.