Pas verschenen

De reis van Sint Brandaan Uitg. Prometheus/Bert Bakker, 154 blz., ƒ 29,90/ƒ 49,90 geb.

Willem Wilmink vertaalde dit Middelnederlandse gedicht, waarvan ook de oorspronkelijke tekst is opgenomen, in eenvoudige verzen en voorzag mogelijk onduidelijke passages van aantekeningen.