Pas verschenen

Ciska Muller Verloren zoon Uitg. Meulenhoff, 167 blz., ƒ 29,90

Roman over het leven van een kind waarin geen plaats is voor anderen. Zijn dwang tot systematisering en zijn onmacht om te gaan met veranderingen, plaatsen hem en zijn ouders in een isolement, waarin psychiaters noch therapeuten uitkomst kunnen bieden.