Pas verschenen

Tom Lanoye Spek en bonen Uitg. Prometheus, 199 blz., ƒ 27,90

Nieuwe bundel met zeven verhalen waarvan een groot deel eerder verscheen in diverse bloemlezingen.