Michael Dibdin

Michael Dibdin (ed.): The Picador Book of Crime Writing. Uitg. Picador Books, 433 blz. ƒ 19,95.

In zijn laatste boek, The Dying of the Light, legde Michael Dibdin een onverwachte satirische belangstelling voor de traditionele Engelse puzzeldetective aan de dag. Nu is duidelijk waarom: Dibdin is de samensteller van The Picador Book of Crime Writing, en heeft een verzameling fragmenten van Europese en Amerikaanse misdaadschrijvers bijeengebracht, naar thema gerangschikt, die tezamen het genre in al zijn verscheidenheid in kaart brengen.

Dibdin, die zelf enkele jaren geleden begon als een veelbelovende vernieuwer maar inmiddels de draad lijkt te zijn kwijtgeraakt, wil laten zien dat 'good crime writing' hetzelfde is als 'good writing'. Daarbij geeft hij de voorkeur aan auteurs die tegen de normen en spelregels van het misdaadgenre hebben gerebelleerd. Dus wèl Francis Iles, maar nadrukkelijk niet Agatha Christie, wèl Sjöwall en Wahlöo, geen John Dickson Carr, Rex Stout, Dick Francis en andere puzzeldetectives.

Welke liefhebber van misdaad op papier wil ruim vierhonderd bladzijden met fragmenten lezen? Het is Dibdin om de misdaadliteratuur als geheel te doen, niet om individuele auteurs. Om dat te onderstrepen heeft hij een hoofdstukje ingelast met beschouwende fragmenten over het genre, waarin zowel W.H. Auden als Umberto Eco even iets mogen zeggen. Interessant, maar de bundel wordt er onevenwichtiger door. Dibdin heeft duidelijk veel nagedacht over de zeden en gewoonten in zijn literaire thuisland, een essay over het genre was boeiender geweest.

    • Dennis de Hoop