Laconieke reacties in Japan

TOKIO, 4 MAART. Alsof er iets te vieren viel, stegen de dollar en de beurskoersen vandaag in Tokio, hoewel de reactivering van 'Super-301' toch het tegendeel had moeten bewerkstelligen. Maar op de Japanse financiële markten werden andere conclusies getrokken.

“Super-301 leidt de aandacht af van de wisselkoers”, zei een geldhandelaar, die flink wat dollars had gekocht. En op de beurs van Tokio waren beleggers niet onder de indruk van de Amerikaanse maatregel. “Het is niet meer dan een dreigement, het duurt nog een hele tijd voordat Amerika het wapen kan gebruiken”, aldus een belegger, verwijzend naar de lange procedure die zal volgen. Anderen meenden dat de Japanse regering nu meer haast zal maken met de openstelling van de markten.

De Japanse autoriteiten reageerden omzichtig. Eerder zeiden zij dat Japan naar de GATT zal stappen als Amerika eenzijdig sancties treft. Maar zover is het nog lang niet. Daarom beperkten ze zich vandaag tot het uitspreken van hun bezorgdheid. “Wij hopen dat de Verenigde Staten verstandig zullen reageren”, zei eerste kabinetssecretaris Masayoshi Takemura op een persconferentie. Net vandaag maakte het ministerie van financiën bekend dat het Japanse handelsoverschot in januari weer verder was gestegen.

In zijn jaarlijkse politieke toespraak tot het Japanse parlement zei premier Hosokawa vandaag dat er “nog steeds krachtige stemmen zijn die claimen dat de Japanse markt is gesloten”. Volgens hem berustte een deel van die kritiek op een misverstand. Maar liever nog zag hij de kritiek als een uiting van de hoge verwachting die mensen hebben van Japan. Verdere deregulering was nodig. Dat was in het belang van Japan zelf.

Topman Shoichiro Toyoda van het autoconcern Toyota zei gisteren op een persconferentie dat de Japanse auto-industrie “vrijwillig” numerieke streefdoelen moest accepteren voor Amerikaanse produkten, mits de VS beloofden geen sancties te treffen als de doelen niet werden gehaald. Het was een vergeefse poging om de reactivering van 'Super 301' te voorkomen.