Kabinet over Schiphol: Geen beperking vliegverkeer in vroege ochtend

DEN HAAG, 4 MAART. Het kabinet is niet van plan het vliegverkeer op Schiphol tussen zes en zeven uur 's ochtends te beperken.

Van het kabinet mag de luchthaven in de periode tussen 23.00 en 7.00 uur zelf zeven 'nachturen' kiezen, waarin minder mag worden gevlogen van en naar Schiphol dan overdag. Dit bleek gisteren in een Tweede-Kamerdebat over enkele wijzigingen van de Luchtvaartwet.

De kleine rechtse partijen, GroenLinks, D66 en de PvdA hebben grote moeite met de voorgestelde nachtduur. Zij vinden dat de 'nacht' rond Schiphol tot zeven uur moet duren. Naar verwachting zal Schiphol een voorkeur hebben voor de periode van 23.00 tot 6.00 uur, omdat tussen 6.00 en 7.00 uur het vliegverkeer weer goed op gang komt, als de meeste mensen nog slapen.

Vorig jaar al had het kabinet bekendgemaakt een nieuwe, landelijk geldende geluidsnorm voor nachtvluchten te willen. Deze zogeheten L(A)eq-norm is door het kabinet even hoog gesteld als de geluidsnorm voor treinverkeer en wordt bepaald door de toegestane geluidshinder over de periode van een jaar te middelen.

Het Kamerlid Schutte (SGP) wees erop dat het hanteren van een jaargemiddelde betekent dat perioden van relatieve rust worden gevolgd door tijden van veel geluidshinder. In zomernachten vertrekken veel meer vakantiecharters dan in de winter. Schutte stelde voor de toegestane hinder te bepalen door deze over de periode van een maand te middelen. Kamerlid Rosenmöller (GroenLinks) wilde in verband met de geluidshinder voor kinderen ook een speciale geluidsnorm voor de avond, van 20.00 tot 23.00 uur.

De ministers Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) en Alders (milieubeheer) wilden van deze en andere wijzigingen niets horen. Volgens hen heeft het kabinet bij de vaststelling van de nieuwe geluidsnorm voor nachtvluchten een afweging moeten maken tussen economische en gezondheidseffecten. De bewindslieden geven toe dat de gezondheidsrisico's bij het nieuwe nachtregime “niet geheel afwezig” zijn, maar vinden dat ze “binnen aanvaardbare grenzen blijven”.

De Amsterdamse wethouder Jonker wil nader onderzoek naar de geluidsbelasting rond Schiphol. Hij stelt voor een second opinion te vragen over een rapport van de onderzoeksdienst voor milieu en grondmechanica Amsterdam. Deze dienst constateert in een gisteren openbaar gemaakt rapport dat de werkelijke geluidshinder rond Schiphol veel hoger is dan de Rijksluchtvaartdienst (RLD) tot nog toe heeft berekend. Dat zou betekenen dat twee keer zoveel mensen ernstig worden gehinderd als werd aangenomen, aldus het rapport.

De RLD stelt de geluidsoverlast vast op basis van berekeningen van gegevens van Schiphol en de vliegtuigindustrie, de onderzoeksdienst heeft het lawaai in de omgeving gemeten.