In Seniorenpartijen zitten geen 'zielige oudjes'

MAASTRICHT, 4 MAART. Voor de Eindhovenaar M.C. Batenburg, die vandaag 75 jaar is geworden, waren de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag het begin van een tweede jeugd. “Ik weet niet wat er met me aan de hand is, maar ik heb alleen maar meer energie gekregen.” Ook tot zijn eigen verbazing behaalde zijn pas sinds september vorig jaar actieve partij Algemeen Ouderen Verbond (AOV) vijf zetels. In het verzorgingshuis Peppelrode waar hij met zijn vrouw woont, heeft hij met rode viststift op een poster op de voordeur geschreven: “Bedankt voor uw vertrouwen”. Zelfs denkt hij nu aan de mogelijkheid van een wethouderszetel. “Daar ben ik niet te beroerd voor.” Maar of hij er ook de tijd voor zal krijgen, weet hij niet. De AOV gaat immers met andere ouderenpartijen de krachten bundelen om mee te doen aan de komende Tweede-Kamerverkiezingen.

De AOV werd opgericht uit protest tegen de bezuinigingen van het kabinet op de ouderenzorg. Op een protestbijeenkomst in Den Bosch in september had Batenburg al geducht van zich laten horen. “Ik zei dat het tijd werd om tegengas te geven; dat we als ouderen eindelijk zelf eens zitting moesten gaan nemen in volksvertegenwoordigende organen en ons niet langer aan de kant moesten laten zetten.” Toen hem vervolgens op een soortgelijke manifestatie in Utrecht door de landelijke organisatie van bewonerscommissies in bejaardentehuizen te verstaan werd gegeven dat hij er niet over politiek mocht praten, werkte dat averechts uit, want “dan houd ik mijn mond juist niet”, aldus de voormalige personeelschef en trainingsmanager van Philips. Na eerst wat in zijn eentje “aanmodderen” kreeg hij steun van niet onaanzienlijke Eindhovenaren onder wie Frits Philips die geld gaf voor de verkiezingscampagne en die zelfs een vliegtuigje en een ballon bekostigde om boven de Lichtstad de boodschap van de AOV uit te dragen. In Eindhoven stemdem 11.862 kiezers op de AOV en dat was meer dan 13 procent van de stemmen. De raad zal nog veel plezier van de ouderen hebben: “We zullen ze wat laten zien”, aldus Batenburg, en hij voegt eraan toe dat de partij niet zal meedoen aan “foefjes, afspraken vooraf en onderonsjes. Het gaat ons niet om politieke macht maar om invloed”.

Zijn voorganger als fractieleider van de Algemene Bejaardenpartij in Tilburg was een te zachtaardige dame. “Daardoor bekeken de andere partijen in de gemeenteraad ons zo'n beetje als 'die zielige oudjes'.” Maar nu de 71-jarige A. Brocken de partij gaat leiden die tijdens de verkiezingen van drie naar vier zetels ging, zal hij zijn tanden laten zien. “We zullen krachtiger van ons doen spreken.”

De AOV in Eindhoven en de Algemene Bejaardenpartij in Tilburg zijn niet de de enige ouderenpartij in het land die furore maken. Ook in Maastricht bijvoorbeeld kwam de Senioren Partij Maastricht van twee op vijf zetels. Daarom wil deze partij, zegt de 66-jarige fractieleider mr. drs. W. van der Werf, betrokken worden bij de onderhandelingen over het nieuw te vormen college van B en W en als het moet kan men zo een wethouder leveren. “We zijn met deze uitslag als het ware omhooggevallen. We hadden gerekend op drie zetels, gehoopt op vier en nu zijn we tot onze verbazing met vijf zetels van de kleinste opeens de vierde partij geworden.” Maar liefst 11,2 procent van de kiezers stemden op de Senioren Partij, wat neerkomt op 6.433 stemmen. De partij gaat de vierde zittingsperiode in.

Een belangrijk deel van de winst schrijft Van der Werf toe aan “de scheve schaats” die het CDA reed met het voornemen de WAO te bevriezen. “Dat heeft bij veel ouderen kwaad bloed gezet.” Maar dat is volgens hem niet de enige reden: “Vooral in de afgelopen vier jaar hebben we ons in de Maastrichtse gemeenteraad geprofileerd als een duidelijke signaal- en belangenpartij. Tot de verkiezingen van 1990 fungeerden we maar zo'n beetje als bijwagen van het CDA, waar we destijds ook uit voortkwamen toen deze partij de leeftijdsgrens op 65 stelde. Maar met die bijwagenrol hebben we in de afgelopen zittingsperiode gebroken en nu zijn we op het punt aangekomen dat de andere partijen niet alleen maar positief naar ons kijken, maar ons voor vol gaan aanzien. Dat is ze in ieder geval wel geraden, want nu kan men onmogelijk meer om ons heen.” Het jongste fractielid is 50, het oudste 84 jaar “Door onze verbale en lijfelijke aanwezigheid in de raad hebben we in de afgelopen zittingsperiode al heel wat voor de ouderen weten te bereiken, zoals wijksteunpunten, meer aandacht aan de thuishulp, centrale alarmering en de instelling van een ouderenraad.”

De Algemene Bejaardenpartij in Tilburg viert volgend jaar haar zilveren jubileum. Men klom er geleidelijk aan op van één naar nu vier zetels. Brocken: “We hebben vrouw- en mankracht en kwaliteit genoeg om de zetels te bezetten. We zullen geen verantwoordelijkheden uit de weg gaan, maar een wethouder leveren zal er waarschijnlijk niet bij zijn, want die baan is in een stad als Tilburg voor oudere mensen te zwaar en onze gemiddelde leeftijd ligt rond de 65 jaar.”

“De andere partijen”, aldus Brocken, “doen te weinig aan de problemen van ouderen. Die weren ze zelfs, omdat ze vinden dat men is uitgeteld als men oud is. Ik wil de winst niet alleen toeschrijven aan de houding van het CDA inzake de WAO. Uit verkiezingsonderzoek is namelijk gebleken dat we van het CDA 2.000 stemmen hebben weggetrokken maar bijna net zoveel van de PvdA. Dus daar kan het niet alleen in zitten. Van meer belang is dat de ouderen de barrière hebben doorbroken van 'het zal mijn tijd wel duren' en dat ze haren op de tanden hebben gekregen.”

    • Max Paumen