Goede relaties

Zonder goede relaties is een mens nergens, hoor je weleens.

De diepere waarheid hiervan wordt door het quantum-denken uit de natuurkunde ondubbelzinnig bevestigd: buiten onze relaties bestaan we niet. Stel dat u zich op een onbewoonde planeet zou bevinden. U zou dan niet alleen allerlei technologische geneugten missen, zoals Studio Sport, maar ook zult u de verhouding ten opzichte van anderen missen. We bepalen onze identiteiten als individu in de verhoudingen met anderen.Ik ben mijn relaties, zou je kunnen zeggen. Alleen in de relaties met anderen geef ik betekenis aan mijn leven.

Dat waren we even vergeten, want in de afgelopen decennia heeft het accent stevig gelegen op verkokering en individueel succes. Ook bedrijven hebben zo hun egocentrisme en specialisme ontwikkeld. Met alle sores van dien. Achter het omslagpunt dat ons te wachten staat, vinden we het tegenovergestelde: samenwerking met anderen (teams), netwerken (zowel prive als zakelijk), interactiviteit (niet alleen in de mediatechnologie, maar overal).

We zullen onze gevoelens meer en meer gaan nestelen in communicatie en interactie. Het communicatie-tijdperk is een relatie-tijdperk. Netwerken van mensen kunnen zich over de gehele aarde uitstrekken. Het gaat er niet meer om hoeveel mensen je in een gebouw weet te proppen en bij elkaar weet te houden, zoals we nu bedrijven runnen. Het gaat steeds meer om de netwerken van mensen die we weten te mobiliseren, of ze nu van binnen of van buiten komen. De Nintendo organisatie is heel klein, slechts een paar duizend mensen over de hele wereld. Alles wordt door 'outsourcing' gemaakt. Het gaat om netwerken waarin mensen elkaar goed kennen, elkaar vertrouwen en aanvoelen, zodat er een context is waarin interacties en creativiteit ongebreideld kunnen plaatsvinden. We zullen onze problemen alleen maar kunnen oplossen door synergie met anderen, 1 + 1 = 3. Een bijeengekocht zootje topvoetballers hoeft nog geen succesteam op te leveren.

Voor een bedrijf wordt het commercieel interessant om een klant via een of enkele personen een rijk netwerk te kunnen bieden. Dat wordt belangrijker naarmate de problemen en projecten waarmee we te maken krijgen complexer worden. Niemand kan immers in zijn eentje de klus meer klaren. We hebben een hoge kwaliteit, dus een rijkgeschakeerde inbreng nodig. We willen het onderwerp van alle kanten kunnen bekijken. Bovendien wil de ene klant weer een andere combinatie uit ons netwerk dan een andere. Zo ontstaan ook strategische allianties. Toshiba bijvoorbeeld werkt samen met gezworen vijanden van vroeger: onder andere Olivetti, General Electric, Siemens, Apple, Time Warner en Ericsson. Een bedrijf houdt niet meer op bij de voordeur. Een mens houdt niet op bij zijn huid.

De kwaliteit van de relaties tussen mensen wordt bepaald door de hechtheid ervan. Wie zijn netwerk niet frequent en intens gebruikt, ziet dat netwerk uiteenvallen. Dit houdt in dat er op mens-niveau verbanden moeten bestaan. Het lukt niet om relaties te onderhouden op louter een afstandelijke, formele en rationele basis. Wie geen betrokken deelnemer is in de processen, moet uitstappen bij de volgende halte.

De kwaliteit wordt ook bepaald door verschillen en niet zoals vaak door alle neuzen in dezelfde richting te zetten. Je hebt weinig aan een groep waarin iedereen het snel eens is. Beter is verschillende visies op een probleem te organiseren. Daar wordt je wijzer van. Zo profiteert een bedrijf van zijn netwerk.

Toepassing in de marketing van het idee van netwerken zien we overal ontstaan. We kopen geen auto, maar een netwerk van produkten en diensten: de garage (met daarachter weer een ander netwerk), financiering, verzekeringen, pech-onderweg-service, reisorganisaties, etc. Dit zijn slechts ten dele standaardpakketten, meestal worden ze tailor-made samengesteld.

We kunnen een merk zien als iets dat in relaties tot stand komt en dat alleen maar kan bestaan bij de gratie van relaties met mensen. Een merk staat nooit op zichzelf, het moet onderdeel van een diversiteit aan netwerken zijn om te bestaan. Brand managers moeten Relationship Stimulators worden. Er valt immers meer te stimuleren dan te managen.

    • Goos Geursen