Gemeenteraden

Volgens prof. Van Deth is degemeenteraad een achterhaald verschijnsel is dat onmiddelijk kan worden afgeschaft (NRC Handelsblad, 25 februari). Hij vindt dat de problemen in de gemeenten beter op regionaal niveau kunnen worden aangepakt. Zou de niet stemmende, ongeïnteresseerde burger daardoor meer geïnteresseerd raken? Ik vrees het tegendeel.

De ongeïnteresseerdheid van de burger in de politiek heeft te maken met het niet kennen van de politieke vertegenwoordiger en met het zich niet meer kunnen identificeren met de materie waarmee de politicus zich bezig houdt. De burger ervaart dat het bestuur niet altijd geheel kosjer is en dat er met zijn directe problemen, zoals diefstal uit zijn huis, smerige straten, overlast door mensen met afwijkend sociaal gedrag, hogere personele belasting etcetera toch niets gebeurt. Wordt de ergernis hem te groot, dan stemt hij niet meer, dan kiest hij wel voor zichzelf.

Er zouden weer eens politici moeten komen, die werkelijk volksvertegenwoordiger in een democratie willen zijn. Want in principe bestaat er natuurlijk een enorme belangstelling voor onze huizen, onze straten, onze eigen fabriek, school, dorp. In dat licht gezien is het ook onjuist de dorpen af te schaffen of, eufemistisch gesproken, te 'herindelen'.

    • J.D.B. Veldkamp