Geen troepen VS voor VN in Bosnië

WASHINGTON, 4 MAART. De Verenigde Staten hebben negatief gereageerd op een oproep van de VN-vredesmacht om blauwhelmen naar Bosnië te sturen. Generaal Cot, bevelhebber van de VN-vredesmacht UNPROFOR, zei gisteren dat hij “onmiddellijk” 10.650 man extra nodig heeft en deed daarbij vooral een dringend beroep op de VS.

Cot en de speciale afgezant van de secretaris-generaal van de VN in ex-Joegoslavië, Akashi, zeiden gisteren in Zagreb dat de 13.000 man tellende vredesmacht zo snel mogelijk moet worden aangevuld met 10.650 militairen, van wie er 4.600 in Sarajevo zouden moeten worden gelegerd en 6.050 in Centraal-Bosnië, waar ze moeten toezien op de naleving van het bestand tussen moslims en Kroaten.

Akashi en Cot maakten er gisteren geen geheim van teleurgesteld te zijn over het gebrek aan bereidheid van de internationale gemeenschap troepen voor Bosnië beschikbaar te stellen, en dan vooral over de houding van de Amerikaanse regering. “We zijn diep bezorgd over de lauwe en negatieve respons tot nu toe”, aldus Akashi. Cot voegde hieraan toe dat “we onmiddellijk troepen moeten hebben als we de resultaten die tot nu toe zijn bereikt, niet voor altijd verloren laten gaan”.

Cot hekelde openlijk de Amerikaanse regering, die steeds heeft geweigerd grondtroepen ter beschikking te stellen voor de VN-vredesmacht in ex-Joegoslavië zolang er geen vredesakkoord van de drie strijdende partijen is waarvan de naleving moet worden gecontroleerd. Cot vond dat “een vreemde en niet zo moedige opvatting”. “Het is beter troepen te sturen als ze nodig zijn, om de komst van vrede af te dwingen.”

Pag.5: Geen troepen van VS naar Bosnië

De Amerikaanse regering reageerde gisteren echter direct afwijzend. “We hebben een zeer vastomlijnde opvatting over de rol die we kunnen spelen”, aldus Mike McCurry, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken. “Ik denk dat de Verenigde Naties en onze andere partners in de wereldgemeenschap zich bewust zijn van onze opvattingen over de inzet van Amerikaanse grondtroepen. De president is daar duidelijk over geweest, de minister van buitenlandse zaken is daar duidelijk over geweest, en het feit dat we ons meer inlaten met de diplomatieke inspanningen verandert die opvattingen niet.”

De Britse premier, Major, heeft laten weten dat Groot-Brittannië meer troepen naar Bosnië zou kunnen sturen als andere landen dat ook doen. Zijn reactie zou een beleidswijziging kunnen inleiden, gezien de tot nu toe gedemonstreerde onwil van de Britten om meer manschappen ter beschikking te stellen buiten de 2.500 Britten die al als blauwhelmen in Bosnië zijn.

In Sarajevo kwam het gisteren tot een nieuwe schending van het bestand tussen de Bosnische Serviërs en de moslims. Tien minuten lang beschoten de twee partijen elkaar met granaten en machinegeweren, nadat in het stadscentrum een granaat was ontploft. De Britse bevelhebber van de VN-vredesmacht in Bosnië, generaal Rose, liet het NAVO-opperbevel in Brussel weten dat de schending van het bestand als “geïsoleerd incident” niet ernstig genoeg was om luchtacties van de NAVO in of rondom Sarajevo te rechtvaardigen. (Reuter, AFP)