Ecotax

In NRC Handelsblad van 16 februari stelt de voorzitter van het VNO dat het invoeren van een milieubelasting leuk is voor de fiscus, maar voor het milieu alleen maar symbolisch is. De VNO-voorzitter geeft hiermee blijk van gebrek aan economisch inzicht en historisch besef. In 1979, toen als gevolg van de tweede energiecrisis de energieprijzen aanzienlijk stegen, daalde het energiegebruik aanmerkelijk. In de periode 1979-1983 daalde het energiegebruik met 20 procent bij een ongeveer stabiel BNP. De energie-efficiëntie van onze economie nam dus met 5 procent per jaar toe.

    • Directeur Stichting Natuur
    • A.J.M. van den Biggelaar