Concessie in Franse crisis over jeugdloon

PARIJS, 4 MAART. Frankrijks premier Balladur tracht zijn nieuwste sociale crisis, over invoering van een minimumjeugdloon, te bezweren met concessies. Jonge Fransen met een diploma dat verder gaat dan een eindexamen hoeven niet bang te zijn dat zij slechts tachtig procent van het minimumloon krijgen. Als zij werk vinden. Want daar was alles om begonnen. In het overleg met bonden en werkgevers is daar nog geen oplossing voor bedacht.

De jeugdwerkloosheid in Frankrijk behoort tot de hoogste in Europa, betoogde Balladur gisteravond opnieuw. Terwijl hij op de televisie zijn landgenoten er op wees dat hun samenleving 'geblokkeerd' is, deelde zijn woordvoerder, minister Sarkozy, mee dat jonge gediplomeerden tachtig procent van hun normale aanvangssalaris krijgen als zij onder het fel gekritiseerde jeugdwerkplan van de regering in dienst genomen worden. Oorspronkelijk zou iedere jongere 80 procent van het minimumloon krijgen, oftewel 1.250 gulden per maand.

De regering hoopt zo de angel uit het verzet te hebben gehaald. Men had onderschat dat het oorspronkelijke voorstel niet alleen het instituut minimumloon bedreigde, maar ook de in Frankrijk zeer gewaardeerde status van diploma's aantastte. Aan dat laatste bezwaar is nu tegemoet gekomen.

Bovendien zal het begeleidings-element, dat deel uitmaakte van het omstreden plan, beter worden gedefinieerd. Regionale arbeidsdiensten zullen op de naleving moeten controleren of bedrijven niet alleen goedkoop jongeren in dienst nemen, maar hen ook echt opleiding bieden.

Daarmee is nog allerminst tegemoet gekomen aan de overige bezwaren van de vakbeweging, de parlementairte oppositie en een flink aantal partijgenoten van de regering. Het risico bestaat dat jongeren onder de 25, die maximaal een jaar tegen een gereduceerd loon in dienst genomen kunnen worden, oudere, vaak minder gekwalificeerde werknemers de werkloosheid in zullen drijven. Het gaat om een werkgelegenheidsplan dat werkloosheid creëert, zeggen sommige bonden.

Premier Balladur verzet zich tegen deze kritiek. Dit plan wil jongeren, die nog nooit hebben gewerkt en dus geen werkloosheidsuitkering krijgen, aan een eerste baan en een eerste eigen inkomen helpen. Dat heeft niets met een verlaagd minimumloon te maken. Verwijzend naar Nederland zei hij: zolang ik hier zit zullen wij nooit een minimumloon in de orde van 45 procent (het Nederlandse tarief bij 18-jarigen) voorstellen op de simpele grond dat iemand jong is.

Zijn pleidooien tijdens de sociale ronde-tafelconferentie van gisteren en in de Franse media hebben premier Balladur niet geholpen zijn tegenstanders te overtuigen. Ruim tienduizend studenten betoogden gisteren hardhandig ('Balladur, ordure' - Balladur bij de vuilnisbak) tegen zijn regering. Het blijft de vraag of de nu gedane concessies genoeg zullen blijken te zijn.

    • Marc Chavannes