CDA-fractie zoekt schuld nederlaag bij bewindslieden

PAG.2: EGELSTELLING/ SENIORENPARTIJ

DEN HAAG, 4 MAART. De CDA-fractie in de Tweede Kamer legt de 'schuld' voor de verkiezingsnederlaag van woensdag bij het kabinet. De fractie verwijt met name premier Lubbers en de eigen ministers De Vries (sociale zaken) en Andriessen (economische zaken) dat zij de CDA-fractie onvoldoende tegemoet zijn gekomen op sociaal en economisch terrein. Daardoor is het verkiezingsprogramma nu harder dan nodig was geweest wanneer het huidige kabinet maatregelen had genomen.

Van lijsttrekker Brinkman verlangt de fractie dat hij het verkiezingsprogramma helderder presenteert en “minder rekenmeesterig” optreedt. In een speciaal beraad sprak de fractie gistermiddag wel haar steun uit aan Brinkman. “De analyse blijft dezelfde, maar de toon moet veranderen”, zo concludeerde de fractie. “Brinkman moet meer warmte en gevoel uitstralen.”

Intussen eisen Brabantse gemeentebestuurders wel dat het CDA zijn standpunt over de AOW voor de verkiezingen aanpast. “Het is absoluut onaanvaardbaar om ouderen te confronteren met dergelijke bezuinigingen”, zegt de Tilburgse CDA-wethouder J. Melis. Ook de CDA-fractievoorzitter in Den Bosch, P. van der Krabben, meent dat het CDA het standpunt om de AOW vier jaar te bevriezen moet herzien. “Als een verkiezingsuitslag zo slecht is, moet je het aandurven om van gedachte te veranderen.” In het zuiden haalden lokale 'bejaardenpartijen' grote stemmenwinst, het CDA verloor er in de grote steden vaak meer dan tien procent.

CDA-politici uit Brabant en Limburg willen er bij het CDA-partijbestuur op aandringen om een extra partijraad over de AOW te houden. Vanavond zoeken zij steun voor die gedachte als landelijke en plaatselijke CDA-politici in Utrecht de verkiezingscampagne in circa veertig steden evalueren. De AOW is voor de CDA-politici uit het zuiden 'de zwakke plek' van de campagne en ze willen de komende maanden met een andere boodschap het land in.

Ook de PvdA-top evalueerde, gisteren op het partijkantoor in Amsterdam, de verkiezingsuitslag. Voor deze partij wordt het “moeilijk” door te gaan met regeren als de partij bij de Kamerverkiezingen van 3 mei niet meer kiezers aan zich weet te binden dan bij de raadsverkiezingen van afgelopen woensdag, zo luidde de conclusie van PvdA-voorzitter Rottenberg.

“Als je in Nederland een sociaal beleid wilt voeren waar de PvdA een sleutelrol in speelt, dan red je het niet met deze uitslag; dat kan dus echt niet”, zei Rottenberg gisteren in het tv-programma 2-vandaag. Als de uitslag van de raadsverkiezingen zou worden omgerekend in Kamerzetels dan daalt de PvdA van 49 naar 32 zetels. Rottenberg noemt het aantal Kamerzetels waarop de PvdA zou uitkomen “een buitengewoon onhandige uitslag om door te regeren”.

De partijvoorzitter zei dat na de Kamerverkiezingen van 3 mei het debat over koers en personen aan de orde komt. “Dat soort discussies komt onherroepelijk op als de partij voor de zoveelste keer een nederlaag heeft geleden. De PvdA is dan de eerste die intern van gedachten wisselt over wat de koers wordt en wie een hoofdrol zal spelen.”