Brits unicum: EU-wet basis voor rechten deeltijdwerkers

LONDEN, 4 MAART. Het Britse voorbehoud bij het Verdrag van Maastricht op het punt van sociale voorzieningen heeft aan betekenis ingeboet, nu de Britse rechter voor het eerst Europese wetgeving heeft gehanteerd om de Britse regering te dwingen een eind te maken aan sociale ongelijkheid. De zogenaamde Law Lords hebben gisteren bepaald dat deeltijdwerkers in Groot-Brittannië, voornamelijk vrouwen, voortaan dezelfde rechten moeten hebben als werknemers met een volledige baan. De uitspraak brengt ook een gevoelige klap toe aan het streven van de regering-Major om Groot-Brittannië te adverteren als een flexibele, lage-loneneconomie binnen een Europa dat in concurrentievermogen afneemt.

De hoogste rechters bepaalden dat de meer dan 600.000 deeltijdwerkers in Groot-Brittannië, zodra ze twee jaar in dezelfde baan gewerkt hebben, niet langer uitgesloten mogen worden van voorzieningen als afvloeiïngsregelingen en bescherming tegen ongegrond ontslag. De Britse wetgeving voorzag pas in die rechten na vijf jaar en alleen als iemand tussen 8 en 16 uur per week werkte. Degenen met een deeltijdbaan van minder dan 8 uur (zo'n 150.000 werkers) kwamen voor geen enkele bescherming in aanmerking. De werkgeversorganisaties zeggen dat juist om die reden in Groot-Brittannië verhoudingsgewijs meer deeltijdbanen beschikbaar zijn dan elders in de EG. Zij waarschuwden onmiddellijk voor verlies van werkgelegenheid en een woordvoerder van het Institute of Directors noemde het ironisch dat Groot-Brittannië ten gevolge van een Europese wetsregel gedwongen wordt tot meer regelgeving, net nu in de EG gezocht wordt naar meer flexibiliteit om 20 miljoen werklozen in de Gemeenschap weer aan het werk te krijgen.

De procedure was aangespannen door de Commissie voor Gelijke Rechten. Die zegt dat ze nu verder zal vechten voor gelijkberechtiging voor deeltijdwerkers op andere gebieden, zoals pensioenvoorzieningen en zwangerschapsverlof.

De anti-Europa-lobby in de Conservatieve Partij reageerde ontsteld. Dit was nu het bewijs bij uitstek dat het Britse parlement niet langer zelf kan uitmaken hoe de wet in eigen land er uit moet zien, zei het Lagerhuislid Sir Teddy Taylor. Het staat wel vast dat de kwestie een prominente rol gaat spelen in de campagne voor de Europese verkiezingen in juni. De Conservatieve Partij is van plan zich daarin te profileren als Euro-sceptisch, teneinde zich te profileren tegenover “blindelings pro-Europese federatie-partijen als Labour en de Liberale Democraten.”

    • Hieke Jippes