Beurs betaalt voor vertrek hoeklieden

AMSTERDAM, 4 MAART. De Amsterdamse effectenbeurs wil maximaal 7,5 miljoen gulden bijdragen aan een afvloeiingsregeling voor hoeklieden. Als gevolg van invoering van het nieuwe handelssysteem van de beurs op 1 juli wordt circa de helft van de 200 hoeklieden, werkzaam op de beursvloer, overbodig.

Beursvoorzitter drs. B.F. baron van Ittersum zei vanmorgen een halvering van het aantal hoeklieden als “het maximum” te beschouwen. Van Ittersum verwacht zelf dat er minder hoeklieden zullen verdwijnen. De beurs zal de hervormingsvoorstellen op 15 maart aan de ledenvergadering voorleggen. De beursvoorzitter vindt een goed sociaal plan allereerst de verantwoordelijkheid van de bedrijven zèlf. Overeenstemming over een sociaal plan voor vertrekkende hoeklieden was het belangrijkste overgebleven beletsel voor invoering van het nieuwe handelssysteem, waarmee de beurs vooral de concurrentie vanuit Londen het hoofd wil bieden.

Op 1 juli wordt de beurs gesplitst in een geautomatiseerde schermenbeurs voor grote transacties en een beurs voor kleinere - particuliere - orders. In die laatste markt zal de hoekman, die dan specialist heet, een belangrijke rol spelen. Grote verschil met nu is dat er per fonds één specialist komt, nu zijn er vaak een paar hoekmannen die de handel in een bepaald fonds verzorgen.

De herverdeling van fondsen onder de hoeklieden leverde de afgelopen maanden veel problemen op. Dinsdag komt de beurs met een definitieve herverdeling. Aan hoekmansbedrijven die door de herverdeling achteruit gaan in courtage zal als compensatie het recht op inschrijving op nieuwe beursfondsen (PTT, Ballast Nedam) het eerst worden aangeboden.