Aanpak gebouwen kost 90 miljoen; Haags museum en schouwburg aan opknapbeurt toe

DEN HAAG, 4 MAART. Het Haags Gemeentemuseum en de Koninklijke Schouwburg moeten grondig worden gerenoveerd en gerestaureerd. Daarmee is een bedrag van meer dan 90 miljoen gulden gemoeid, 60 miljoen voor het museum en 32 miljoen voor de schouwburg. Dat blijkt uit twee studies van het ingenieursbureau van de gemeentelijke Dienst Stadsbeheer. De cultuurwethouder zei vanmorgen dat dit bedrag te hoog is gezien de financiële situatie van de gemeente. Daarom zal een andere groep deskundigen worden gevraagd op korte termijn te bezien of er alternatieven zijn of mogelijkheden de verbouwingen gefaseerd uit te voeren. Zowel het zestig jaar oude Haags Gemeentemuseum als de Koninklijke Schouwburg zijn rijksmonumenten, daarom zal de gemeente ook het rijk om een bijdrage vragen.

Het museum geldt als een van de hoogtepunten in het werk van de architect H.P. Berlage (1856-1934). Door diverse opknapbeurten is in de loop der jaren veel verslechterd. Om aan de hedendaagse eisen te voldoen, zo concludeert de studie, is het het beste terug te keren naar het oorspronkelijke concept van Berlage. De belangrijkste gebreken aan het museum zitten in de daken en gevels: scheuren, betonrot, corrosie aan de stalen ramen, aangetaste dakbedekkingen en goten. De klimaatinstallaties zijn door veranderingen slechter dan in de jaren dertig. Het museum kent geen behoorlijke brandmeld- en beveiligingsinstallatie. De kelders worden als depots voor kunstwerken gebruikt, maar zijn daar ongeschikt voor, aldus de studie. Vocht en vuil hebben er ongehinderd toegang. Ook de Schamhart-vleugel uit 1962 heeft een opknapbeurt nodig.

De Koninklijke Schouwburg is voor zijn ingebruikneming in 1804 in fasen in een bestaand gebouw ingepast. In 1929 had de laatste grote verbouwing plaats. Recent werden de voorgevels gerestaureerd en werd de voorhal verbouwd. Het grootste deel van het noodzakelijke onderhoud betreft volgens het rapport gebreken in de houten vloerconstructies en andere houten constructiedelen en gescheurd metselwerk in binnenmuren. De klimaatregeling is verouderd en de elektrische installatie is brandgevaarlijk. Vorig jaar is een nieuw brandmeldsysteem aangebracht dat aan de eisen van de brandweer voldoet. Dat geldt niet voor brandscheidingen en vluchtwegen. In plaats van de veelheid aan trappen moet aan weerszijden van de zaal een breed trappenhuis worden gemaakt, aldus de studie.

De Stichting Hofvijvermusea heeft bij de gemeente Den Haag geprotesteerd tegen de voorgenomen verhuizing van het Haags Historisch Museum naar het oude stadhuis aan de Groenmarkt. De stichting heeft daar bezwaren tegen omdat het museum dan wordt losgekoppeld van het museumkwartier rondom de Hofvijver. Ook vindt de stichting het stadhuis niet geschikt vanwege het slechte klimaat, de 'hokkerige' indeling en het feit dat er huwelijken worden gesloten.