Winst Philips stijgt tot bijna 2 miljard gulden

PAG.28: DEKKER VERTREKT

EINDHOVEN, 3 MAART. Philips heeft in '93 een netto winst behaald van 1,97 miljard gulden, tegenover een verlies van 900 miljoen over '92. Het concern hervat betaling van dividend, als teken van vertrouwen in de toekomst.

Philips heeft sinds drie jaar, toen het de ingrijpende herstructureringsoperatie Centurion begon, geen dividend betaald. Nu keert het concern vijftig cent per aandeel uit. De omzet van Philips steeg vorig jaar met 300 miljoen tot 58,8 miljard gulden. Het bedrijfsresultaat, exclusief kosten van reorganisaties, verbeterde met 458 miljoen tot 2,94 miljard gulden. De koers van Philips steeg vanmorgen in reactie op de winstcijfers met 2,60 gulden naar 48,60.

Philips-president J.D. Timmer constateerde vanmorgen in zijn toelichting op de jaarcijfers dat het concern een mijlpaal op weg naar herstel heeft bereikt. Hoewel de winst voor het grootste deel voortvloeit uit buitengewone baten van per saldo 1,1 miljard gulden, produceerden de meeste Philips-divisies betere cijfers. Met name het herstel van de divisie consumentenelektronica, goed voor ruim veertig procent van de omzet, was spectaculair. Het resultaat steeg met 480 miljoen tot 73 miljoen gulden negatief. Slechts door de grote verliezen van het Duitse dochterbedrijf Grundig bleef consumentenelektronica in de rode cijfers. Grundig verwacht een verlies van 350 miljoen D-mark over 1993 en is, aldus Timmer, “nog tamelijk ver van een oplossing”. Vanmorgen werd tevens bekend dat Unilever-topman Maljers president-commissaris Dekker van Philips zal opvolgen in diens functie.

Pag.32: Philips is terughoudend over 1994

Timmer noemde Grundig en Philips Kommunikations Industrie, een Duitse dochter in telecommunicatieprodukten, als grote zorgenkinderen. De grote problemen bij vooral PKI leiden ertoe dat de omzet van de Philips-divisie professionele produkten en systemen met zeven procent daalde tot 9,3 miljard gulden en het resultaat van 633 miljoen tot 177 miljoen.

De Philips-president verklaarde nadrukkelijk met Grundig en PKI verder te willen gaan, maar voegde daaraan toe dat beide dochters sneller een ingrijpende reorganisatie moeten uitvoeren. De saneringsmaatregelen die de rest van het concern de afgelopen jaren nam zijn grotendeels voorbijgegaan aan beide Duitse dochters, die begin jaren negentig nog teveel verwend waren door de explosieve groei naar de Duitse eenwording.

Stringent financieel beheer en grote baten door de verkoop van Philips' 35 procentsbelang in Matsushita Electronics Corporation (winst 1,1 miljard) en de uitgifte van aandelen door dochterbedrijf Polygram (winst 400 miljoen) hebben de financiële situatie van het concern aanmerkelijk verbeterd. De verhouding tussen netto rentedragende schuld en groepsvermogen verbeterde sneller dan verwacht. Bedroeg deze ratio eind 1992 nog 58:42, een jaar later werd de beoogde verhouding 40:60 bereikt.

Philips is terughoudend over de mate van verbetering van het nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening in 1994, die beïnvloed wordt door het tempo waarin Europa zich van de recessie herstelt. Het economisch herstel in de VS dat zich eind 1993 aftekende, zal naar verwachting in 1994 doorzetten. De groei in Azië zal op het niveau van vorig jaar blijven. Verbetering van de Europese economieën laat nog enige tijd op zich wachten.