Volksdagblad

Volgens Hans Olink in NRC Handelsblad van 17 februari werd IJsbrand Schilp in 1929 redacteur van de communistische krant Het Volksdagblad. Dit is niet helemaal juist. Het communistische dagblad in 1929 was De Tribune. Pas in 1937 werd de naam veranderd in Het Volksdagblad die op zijn beurt in 1940 werd opgevolgd door de illegale Waarheid.

    • Hans van Westen