Titels (3)

Vanaf 1 oktober 1993 is de titelbescherming voor architecten in werking getreden. Dit houdt onder meer in dat architecten als zodanig moeten zijn ingeschreven in het architectenregister. Gelieve nu dan ook niet langer te zeuren over 'de architect van de ontspanning, de architect van de bezuiniging, de architect van de etnische zuiveringen' etcetera.

    • Paulus van Vliet