Titels (2)

Ik ben het ermee eens dat de drs-titel te pas en te onpas wordt gebruikt. Dat is echter geen reden om deze titel af te schaffen, maar het moment waarop het ministerie van onderwijs paal en perk moet stellen aan het verlenen ervan. Op basis van toetsbare kwalitatieve en kwantitatieve eisen (literatuur, toetsvorm, correctienorm, nominale en effectieve studieduur) aan het studieprogramma dient de overheid het verlenen van titels te reguleren. Alleen op die manier kan voorkomen worden dat elke zichzelf respecterende onderwijsinstelling bij de vleet titels loopt uit te delen, omdat daarmee een groter studentenaantal kan worden binnengehaald.

In de discussie over het gelijk waarderen van HBO en WO (omdat de nominale studieduur om financiële redenen gelijkgetrokken wordt), wordt vergeten dat er een duidelijk verschil is tussen beide. Ik heb beide trajecten doorlopen en in beide opleidingen veel geleerd, maar wel totaal verschillende dingen op een duidelijk verschillend niveau. Het bedrijfsleven erkent en waardeert het verschil tussen WO en HBO, maar is tegenwoordig meer en meer op zoek naar de praktisch ingestelde en direct inzetbare werknemer. Menigmaal 'wint' de HBO'er het daar van de WO'er. De universiteiten dienen zich echter niet geheel aan deze trend te conformeren. Zij bedienen een ander marktsegment, zowel qua input als output.

    • P. de Bruin