Tibère Cavallo

Karel Knip meent 17 februari jl. dat geen mens weet wie Tibère Cavallo was. De Dictionary of National Biography wel en ook de Nouveau Larousse Illustré. Beide noemen hem Tiberius Cavallo, geboren 1749 in Napels. Op jonge leeftijd vestigde hij zich in Londen, waar hij in 1809 stierf.

Hij was een gewaardeerd natuurkundige die 9 december 1779 fellow van de Royal Society werd. Hij schreef over elektriciteit, magnetisme en publiceerde in 1781 een Treatise on the nature and properties of air. De History of aerostation is van 1785. Hij vond een micrometer en een elektrometer uit.

    • A.J.A. de Winter