Telefoon

Al jaren woedt in de telecommunicatiewereld de discussie over de prijs voor telefonie. Vanuit de wetenschappelijke wereld komt steeds meer materiaal waaruit blijkt dat de consument teveel betaalt. Als je een goed signaal van Amsterdam naar Brazilië moet sturen, wordt het signaal vaak versterkt, want niet-hoorbare ruis vervormt over grote afstanden. Investeringen hiervoor zouden door de internationale bellers betaald moeten worden. Nu betaalt iedereen.

Hans Wammes heeft de discussie beslecht (NRC Handelsblad, 24 februari) door gewoon de monopolist gelijk te geven. De PTT is vergeleken met het buitenland goedkoop, dus is de prijs goed. Maar internationaal gezien is het abonnement in Nederland duur. In Engeland, waar BT met Mercury concurreert, is het goedkoper. In Frankrijk, waar de modernisering niet achterloopt en het aantal kabels veel groter is, ook. Te veel kosten worden in Nederland aan de consument doorberekend, te weinig aan de grootgebruikers. Beter gebruik van het netwerk levert de PTT geld op en weinig kosten (de kabels liggen er al). De PTT betaalt wel moderniseringen: digitale centrales waardoor interactieve 06-lijnen geëxploiteerd kunnen worden, wegfilteren van ruis, klaarmaken voor ISDN-funkties. Maar te gemakkelijk worden deze investeringen op de consument afgewenteld.

    • H.D. Albeda