Stellingen

Het 'aantal wachtenden voor u' bij telefoonnummers als 008 is altijd een teveel omdat bij de melding 'er is nog een wachtende voor u' er niemand voor u wacht.

J.A.J. Brunink, Universiteit Twente

Aangezien voor de gezondheid van de mens voeding uit vis beter is dan uit vlees dienen de Schermer, Beemster, Purmer en Wormer wederom te worden ingericht voor het kweken van vis in plaats van vlees. Dat de watersportrecreatie hier tevens van meeprofiteert moet gezien worden als een bijkomend voordeel.

J.J. Blok, Technische Universiteit Delft

In het bedrijfsleven zoekt men meestentijds de beste man/vrouw voor een bepaalde plaats, in de politiek veelal de beste plaats voor een bepaalde man/vrouw.

F.G. Moquette, Rijksuniversiteit Leiden

Sinds de invoering van het gescheiden inzamelen van huisafval is het straatbeeld aanmerkelijk vervuild.

P.H. Feenstra, Technische Universiteit Delft

Het openbaar vervoer zou beter openbaar verblijf genoemd kunnen worden.

P.C.M. Pasker-de Jong, Katholieke Universiteit Nijmegen