Regering Mexico en rebellen EZLN sluiten een voorlopig akkoord

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, 3 MAART. De Mexicaanse regering en leden van de rebellenbeweging EZLN hebben na tien dagen onderhandelen een voorlopige vredesregeling gesloten. Het akkoord omvat ingrijpende politieke hervormingen en overheidsgaranties en -hulp aan de arme, merendeels indiaanse bevolking van de zuidelijke staat Chiapas, waar het EZLN op nieuwjaarsdag in opstand kwam.

Volgens de Mexicaanse president, Carlos Salinas de Gortari, heeft zijn regering tijdens de onderhandelingen “werkelijk willen luisteren naar de verlangens onder de inheemse bevolking naar gerechtigheid, welzijn en waardigheid voor de inheemse bevolking”. De delegatie van het EZLN zou het akkoord vandaag voorleggen aan de gewapende achterban, die zich na de gevechten met het regeringsleger merendeels heeft teruggetrokken in de bossen van Chiapas. Ook de 'lokale raden' van het EZLN zouden het akkoord moeten goedkeuren.

Er is geen datum afgesproken voor een definitieve ondertekening van het akkoord. De katholieke bisschop Samuel Ruiz, die bemiddelde bij de onderhandelingen in San Cristobal de las Casas, zei niet te verwachten dat de zapatisten, zoals de EZLN-rebellen zichzelf noemen, het akkoord nog deze maand formeel zullen komen ondertekenen.

Het akkoord zou tegemoetkomen aan 32 van de 34 eisen die de rebellen hebben gesteld. Hun eis dat president Gortari aftreedt werd niet ingewilligd, net zomin als hun eis dat de regering het EZLN erkent als bevrijdingsorganisatie onder de regels van het internationale recht. In het akkoord belooft de regering het kiesstelsel aan te passen om de presidentsverkiezingen democratischer te laten zijn. Volgens de regeringsonderhandelaar Camacho Solis zal het Mexicaanse parlement binnenkort een zitting wijden aan deze kwestie.

De indianen - die het merendeel van de bevolking van Chiapas uitmaken - krijgen volgens het akkoord tevens uitzicht op groter zelfbestuur, een nieuwe strafwet en erkenning van hun eigen culturele status. Kiesdistricten in Chiapas zouden opnieuw worden ingedeeld, zodat de stem van de indianen zwaarder weegt. (Reuter)