Ordina: netto winst vrijwel onveranderd

Ondanks moeilijke marktomstandigheden heeft het automatiseringsbedrijf Ordina over 1993 4,6 miljoen gulden netto winst behaald, vergeleken met 4,8 miljoen over 1992. Het bedrijfsresultaat verminderde van 8,6 miljoen tot 6 miljoen gulden. De winst per aandeel daalde van 1,67 gulden tot 1,48 gulden, voornamelijk door een groter aantal uitstaande aandelen.

Ordina stelt wederom een stockdividend voor van vier procent ten laste van de belastingvrije agioreserve.