Op de contraptie van de NOS ontbrak de SP

Het was een heel gewone verkiezingsavond bij de NOS. Wat beter aangekleed dan gewoonlijk en wat beter voorbereid ook, met ruim van te voren opgenomen items over politieke 'knelpunten' op gemeentelijk niveau. Dat was illustratief, maar vertraagde soms het doorgeven van de uitslagen en die wil je toch het liefst. Het strakke 'draaiboek' nam ook de spanning een beetje weg. Op Teletekst was om een uur of tien uur te lezen dat in Hilversum een lokaal partijtje totaal onverwacht de grootste was geworden. Op Nederland 3 werd dit bericht een kwartier later tussendoor en zonder opwinding gebracht. Een gevolg van de vele voorbereide 'filmpjes' was ook dat een heleboel uitslagen helemaal niet op het scherm verschenen. Teletekst bracht hierin, alweer, uitkomst.

Voorbereid door het 'verkiezingsteam' van de NOS, waaraan alle publieke omroepen deelnemen, waren ook de 'trends' bij deze verkiezingen, zoals de gevreesde lage opkomst, het toenemend belang van bejaardenpartijen en de groei van de CentrumDemocraten (door Van Mierlo nog altijd steevast Centrumpartij genoemd). Over de lage opkomst werden twee niet-stemmers in Alkmaar gehoord, over de groei van een bejaardenpartij een inwoner van Maastricht en over de CD werd provinciecommissaris Vonhoff ondervraagd. Hij kwam met een stevig pleidooi de CD op alle fronten te 'ontmaskeren' door hun raadsleden serieus te nemen. Zijn woorden waren kennelijk niet stevig genoeg voor Maartje van Weegen, die zeurderig opmerkte dat het allemaal “wel mooi” gezegd was, maar te weinig concreet. Vonhoff trok even met zijn mond, bleef rustig en herhaalde toen maar zijn woorden. Relatief weinig aandacht kreeg de opkomst van de vele lokale partijtjes, de grote 'winnaars' van deze verkiezingen. Een interview met een lijsttrekker van zo'n lokale partij leek op het allerlaatste moment te zijn ingelast en in het tekort te moeten voorzien.

Veel aandacht gaf de NOS aan de 'landelijke' implicaties van deze verkiezingen. Voor de 'fictieve zetelverdeling' in de Tweede Kamer was een 'orgel' vervaardigd met traag stijgende en dalende pilaartjes en per partij een 'scorebord'. Tot Ferry Mingelens' “grote spijt” ontbrak in deze contraptie de Socialistische Partij, die bij deze uitslag met drie zetels in de Kamer zou komen. Dat is een merkwaardig omissie, want peilingen tonen al geruime tijd aan dat de SP zich mag verheugen op een dusdanig groeiende populariteit dat Kamerzetels tot de mogelijkheden behoren.

Zuid-Holland mocht gisteravond kennismaken met ZHTV, een samenwerking tussen Radio West (Den Haag) en Radio Rijnmond (Rotterdam). Twee uurtjes mocht de nieuwe omroep vullen, het laatste was een debat over de verkiezingen onder leiding van Nico Haasbroek van Radio Rijnmond (die trouwens ook het eerste uur vorm had gegeven). Dit debat liep parallel aan het het debat van de landelijke lijsttrekkers op Nederland 3 en is derhalve door ondergetekende niet lang bekeken. Echt goed te zien was ZHTV trouwens ook niet. Op de Haagse kabel werd het beeld 'gestoord' door een hoog aantal nogal persistente strepen. Het lijkt me een goed plan dit euvel te verhelpen. Den Haag is niet de minste stad in Zuid-Holland.

    • Zeger Luyendijk