Muziekles

Om de wachtlijsten bij muziekscholen weg te werken moeten de cursisten eerder in grote groepen leskrijgen, zegt J. van Muilekom in NRC Handelsblad van 16 februari.

De invoering van groepslessen en gecombineerde lessen is een pedagogische noodmaatregel geweest onder de vlag van een reeds lang door de praktijk achterhaalde muziekdidactiek, om een breed en gevarieerd aanbod aan muziekonderwijs zo min mogelijk schade te laten lijden door bezuinigingen. Wanneer er enerzijds meer geld zou worden uitgetrokken voor het muziekonderwijs, en anderzijds de lesgelden van de muziekscholen met een redelijk percentage omhoog konden, dan zou er niet alleen meer werkgelegenheid ontstaan, maar dan zouden tevens de wachtlijsten èn groepslessen kunnen verdwijnen, zodat er geen potentieel talent meer verloren behoeft te gaan.

    • Simon L. Duindam