Mogelijke opheffing leidt tot een procent hogere opkomst

Gaan inwoners van een gemeente zoals het Oostbrabantse Mierlo minder naar de stembus omdat hun geliefde plaats toch met opheffing wordt bedreigd? Daar bleek gisteren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in deze 10.000 inwoners tellende plaats onder de rook van Helmond niets van.

De opkomst was er met 73,9 procent zelfs een procentje hoger dan in 1990, maar de hang naar zelfstandigheid is er dan ook zo groot dat vorige week de plaatselijke sporthal te klein bleek om de 2.500 contestanten te herbergen tegen de provinciale plannen voor het opgaan van Mierlo in Helmond. Of zoals burgemeester J.P. Berkhout het uitdrukt: “De angst voor opheffing heeft in de verkiezingsstrijd zoveel geruis veroorzaakt dat de inwoners besloten vrij massaal naar de stembus te gaan”. Hetzelfde effect trad trouwens op in een andere met opheffing bedreigde Brabantse gemeente Liempde, waar de opkomst 80 procent was.

De “grote” overwinnaars waren gisteravond D66 en de plaatselijke partij Verenigd Mierlo die beiden van een naar twee zetels in de raad gaan. De VVD verloor er - geheel tegen de landelijke trend in - een van haar twee zetels, wat wordt toegeschreven aan de strubbelingen binnen de plaatselijke afdeling. Links Mierlo/PvdA en de Dorpspartij Mierlo bleven gelijk met twee en drie zetels.

Leider A.G.H. Teunisse van Verenigd Mierlo en nieuwkomer mevrouw Y. Koch van D66 schreven de winst van hun partijen toe aan het duidelijke standpunt dat ze uitdragen over het provinciale herindelingsplan. Dat standpunt komt er op neer dat ze mordicus tegen opheffing zijn en meer zien in de optie om Mierlo zelfstandig te houden in een soort miniprovincie met Helmond en Eindhoven als de voornaamste steden. Beiden wezen erop dat hun standpunten provincaal respectievelijk door de federatie Brabantse Onafhandelijke Frakties (BOF) en door D66 worden gedeeld. Mevrouw Koch: “Mijn partij is bovendien de enige die vanaf de plaatselijke via de regionale tot aan de landelijke niveau tegen de annexatie van Mierlo bij Helmond is en zich uitspreekt voor een mini-provincie”.

Dat geldt minder voor het CDA. Secretaris A. Bekx van het comité Mierlo Zelfstandig, dat vorige week de massamanifestatie organiseerde, denkt dat het zetelverlies van het CDA te maken kan hebben met de provinciale herindelingsplannen omdat de herindelingskar getrokken wordt door twee CDA-gedeputeerden. Maar hij vindt dat evenals de burgemeester “onverdiend” omdat het CDA net zo tegen opheffing is als alle andere Mierlose partijen. “Tijdens de massabijeenkomst van vorige week was er in de sporthal geen politieke kleur te bekennen. Daar was men één tegen de opheffing”, aldus Bekx, die er op wijst dat al 75 jaar lang met regelmatige tussenpozen een aanslag op de zelfstandigheid van Mierlo wordt gepleegd weshalve hij vorige week tijdens de manifestatie de verantwoordelijke gedeputeerde drs. J. de Geus opriep Mierlo nu eindelijk eens te kans te geven het bevrijdingsfeest te vieren. CDA-Lijsttrekker R. Janssen, tevens wethouder en loco-burgemeester: “Tegen de slogan van een van de plaatselijke partijen, namelijk de Dorpspartij Mierlo, luidende Geef een signaal, stem lokaal, stelden wij het uitgangspunt om op een landelijke partij als de onze te stemmen, want als je de strijd voor het behoud van de zelfstandigheid effectief wil voeren moet je de nationale circuits gebruiken zodat je daar je verhaal kwijt kunt”.

Burgemeester Berkhout tenslotte gelooft niet in het effect van de herindeling op de uitslag van de verkiezingen. “Dan zou het CDA plaatselijk een veel grotere klap gekregen moeten hebben. Die ene zetel verlies zou er wel eens mee te maken kunnen hebben dat de partij door de toedeling in 1990 van een restzetel iets te ruim in het jasje heeft gezeten. Dat de plaatselijke partij Verenigd Mierlo niettemin een zetel winst boekt, kan er mee te maken hebben dat ze op een voor de inwoners duidelijke en herkenbare wijze zonder daarbij erg diepgaand te zijn haar standpunten over het voetlicht brengt”.

    • Max Paumen