Marx

Uit het artikel 'Had Marx met de 'Verelendung' toch gelijk?' in NRC Handelsblad van 22 februari volgt niet, dat Marx' werk historie blijft, zoals de auteur concludeert. Integendeel, Marx' werk is wel degelijk van belang voor onze tijd. In het artikel wordt geconstateerd dat technologische veranderingen in de industriële wereld zelf, en niet de concurrentie van de lage lonenlanden, ten grondslag liggen aan crisis en chronische werkloosheid. Technologische veranderingen zorgen er enerzijds voor, dat het bedrijfsleven gevangen blijft in de ratrace van het kapitalisme. Anderzijds dragen diezelfde technologische ontwikkelingen ertoe bij, dat het sociale draagvlak onder dit kapitalisme wordt uitgehold. Zo komt de Verelendung van binnenuit tot stand. Dit is heel goed verenigbaar met het marxisme. Het kapitalisme moet immers aan zijn eigen innerlijke tegenstrijdigheden ten onder gaan. Karl Marx had met de Verelendung dus toch gelijk.

    • Jaap Ronz