Kamer: let op verleden van asielzoekers uit oorlogen

DEN HAAG, 3 MAART. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de regering scherper toeziet of asielzoekers zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden en zich in Nederland een veilig onderkomen verschaffen. Nu het aantal asielzoekers met name uit het voormalige Joegoslavië toeneemt is dat risico groter, zo menen CDA en VVD.

Tijdens een plenair debat over de vestiging in Den Haag van een oorlogstribunaal voor misdaden begaan in het voormalige Joegoslavië vroegen de woordvoerders van VVD en CDA aan de regering niet alleen asielzoekers uit dat land ook op dat onderdeel te verhoren maar ook de 'verdenkingen' te onderzoeken dat zich in Nederland medewerkers van de Afghaanse geheime dienst ophouden die verdacht worden van martelingen.

Verschillende sprekers wezen op de paradox dat het tribunaal een aantal gevallen zal onderzoeken van de 50.000 geregistreerde klachten van misdaden begaan in het voormalige Joegoslavië, maar dat “moordenaars, de verdachten van de zwaarste misdaden, in keurige grijze pakken hebben plaatsgenomen aan de onderhandelingstafel en daar ook een amnestieregeling voorbereiden”. De ministers Kooijmans (buitenlandse zaken) en Hirsch Ballin (justitie) antwoordden dat ook de regering dit dilemma onderkent, maar dat zij snel uitvoering wil geven aan de wil van de internationale gemeenschap om de oorlogsmisdaden te vervolgen.

Tweede Kamer en kabinet zijn er voorstander van dat het tribunaal in Den Haag uiteindelijk leidt tot de instelling van een Permanent Hof voor de berechting van oorlogsmisdaden, dat niet alleen een 'normbevestigende maar ook normscheppende taak' heeft.

De Kamer ging in grote meerderheid akkoord met de vestiging van het tribunaal dat vermoedelijk in de zomer aan zijn werkzaamheden zal beginnen. Een meerderheid van de Kamer wil dat de veroordeelden hun straffen in andere landen uitzitten, omdat Nederland in de strafgevangenis van Scheveningen en in het gebouw van het tribunaal zelf al faciliteiten levert voor voorlopige hechtenis van verdachten. Een aantal woordvoeders was bevreesd voor gijzelingen als te veel ex-Joegoslaven alleen in Nederland worden vastgehouden.