Israel maakt gebaren, protesten duren voort

JERUZALEM, 3 MAART. De Israelische regering heeft gisteren verscheidene militante kolonisten in bezet gebied ontwapend en vandaag opnieuw enkele honderden Palestijnse gevangenen in vrijheid gesteld als gebaar naar de Palestijnen na het bloedbad in Hebron, bijna een week geleden. Voor de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) was dit echter nog lang niet voldoende om het vredesoverleg te hervatten, en ook de gewelddadige protesten in bezet gebied hielden nog aan.

Met name in Jericho, waar de PLO haar hoofdkwartier vestigt wanneer eenmaal de onderhandelingen over Palestijnse autonomie zijn afgerond, kwam het tot felle protesten door jonge Palestijnen. Het Israelische leger schoot een Palestijn dood. Militante Palestijnen herhaalden hun aankondigingen van vergelding van de moordpartij in Hebron, waar een joodse kolonist meer dan veertig Palestijnen doodschoot. De Israelische autoriteiten op hun beurt drongen er bij Israeliërs met een wapenvergunning op aan hun wapen altijd bij de hand te houden.

De Israelische regering bleef bij haar weigering de kwestie van de toekomst van de joodse nederzettingen in bezet gebied nu al op de agenda van het vredesoverleg met de PLO te zetten, zoals de PLO eist. Volgens het principe-akkoord van september komt deze gevoelige zaak pas in de tweede fase van de onderhandelingen aan de orde. Maar minister van buitenlandse zaken Shimon Peres, voorstander van een soepele Israelische houding, zei wel dat de regering “niet blind is” voor de noodzaak concessies aan de PLO te doen om het vredesoverleg weer op gang te krijgen.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, zei gisteren dat de Palestijnen nu meer dan veiligheidsgaranties nodig hebben: “ze moeten een andere toekomst zien”, dat wil zeggen verwezenlijking van de autonomie-plannen, en uitbreiding daarvan tot over de hele Westelijke Jordaanoever en terugtrekking van het Israelische leger. Hij zag wel wat in het idee van stationering van internationale waarnemers in bezet gebied, een zaak waarmee ook Israel kan instemmen mits het niet om militairen gaat. Maar een hoge Amerikaanse functionaris zei dat Washington achter Israel staat wat betreft zijn afwijzing van wijziging van de agenda ten aanzien van de nederzettingen.

Christopher spreekt morgen Nabil Sha'ath, die door PLO-leider Arafat naar Washington is gestuurd om de Amerikanen meer aan de Palestijnse kant te krijgen. Sha'ath zelf wees er gisteren op dat het van het grootste belang is dat er nu eerst een resolutie in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties wordt aangenomen inzake Hebron. Die resolutie, die in tamelijk onverplichtende termen oproept tot betere controle op de kolonisten, met inbegrip van hun ontwapening, wordt door Washington nog geblokkeerd wegens het aandringen van de PLO op een verwijzing naar Jeruzalem als bezet gebied. (Reuter, AP, AFP)