Grote scholen slecht voor milieu

Dertig gefuseerde scholen die een nieuw gebouw willen neerzetten, maar dit verzoek tot op heden niet zagen gehonoreerd, hebben van minister Ritzen (onderwijs) het groene licht gekregen om nog dit jaar te gaan bouwen.

Voorwaarde is dat de gemeente waarin de school staat 15 tot 20% meebetaalt aan de bouw. Alleen instellingen die meerdere onderwijstypes onder een dak willen brengen, de brede scholengemeenschappen, komen voor deze voorrangsregeling in aanmerking. Behalve het voortgezet onderwijs vallen ook het beroeps- en volwassenenonderwijs in de prijzen. Een bonus voor scholen die netjes in de pas lopen met de schaalvergroting.

Of het goed is voor leerlingen en docenten dat ze ondergebracht worden in enorme kantoorachtige kolossen aan de rand van een buitenwijk is een veelbesproken kwestie. Volledig onbesproken bleef tot nu toe wat het vervoer van duizenden mensen naar één plek betekent voor het milieu. Het Informatie en Advies Centrum Schoolaccomodaties (ICS) heeft onlangs in opdracht van de Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu (NOVEM) onderzocht welke gevolgen de schaalvergroting in het onderwijs heeft voor het energiegebruik en de uitstoot van schadelijke stoffen.

In de gemeentes Dordrecht, Haarlemmermeer en Spijkenisse is berekend wat er gebeurt als er schaalvergroting plaats vindt in het openbaar voortgezet onderwijs. Leerlingen en docenten moeten verder gaan reizen, zijn vaker aangewezen op openbaar vervoer of auto. Dat alles leidt tot een 'waarneembaar en relevant effect' voor het milieu, zo stellen de onderzoekers op grond van een simulatiemodel vast. Het energiegebruik stijgt tussen de 8 en 16% en de uitstoot van schadelijke stoffen met 8 tot 19%. Alleen al het vervoer van leerlingen en docenten kan hierdoor oplopen tot 10% van het totale energiegebruik van een school. En dan is er nog niets gezegd over zaken als geluidshinder en verkeersveiligheid.

    • Michaja Langelaan