Grootste hobbel op het eiland blijft paal acht

“Zo'n stapel stembiljetten voor de PvdA. Daar ben ik wel van geschrokken.” VVD-lijstaanvoerder W. Heere is na het sluiten van de stembus even bij het tellen gaan kijken. Hij arriveert om half acht in de hal van het gemeentehuis op Terschelling. “Het heeft allemaal met Paal 8 te maken.”

Ruim een uur later is de definitieve uitslag bekend: de PvdA wint twee zetels en komt op vijf, de VVD zakt van drie naar twee zetels, Plaatselijk Belang houdt haar drie zetels en het CDA gaat terug van twee naar één zetel.

“Hebben we gewonnen of niet”, zegt PvdA-lijsttrekker en dierenarts W. de Haan tegen een partijgenoot. “We gaan morgen meteen met alle partijen om de tafel zitten. De grootste hobbel: Paal 8.”

Van de weg af kun je hem niet zien - hij staat vlakbij het strand en grenst aan een natuurgebied. Er staat een hotel met 72 bedden. Het college van B en W van Terschelling, bestaande uit VVD en Plaatselijk Belang, heeft de afgelopen vier jaar twee vergeefse pogingen gedaan om de raad ervan te overtuigen dat het aantal bedden drastisch moest worden uitgebreid, dat bij Paal 8 een nieuw hotel moest worden gebouwd.

“Toen ik hier acht jaar geleden kwam als burgemeester lag er een rapport van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf”, zegt burgemeester en Heer van Griend, mevrouw J.T. van Beukering. “Terschelling was in twintig jaar vijftienhonderd hotelbedden kwijtgeraakt. Als jullie zo doorgaan missen jullie de boot, er moeten weer vijftienhonderd bedden bij, was de boodschap.” B en W maakten een plan voor uitbreiding van de hotelcapaciteit, te beginnen bij Paal 8. Het eerste voorstel - bouw daar een hotel met vierhonderd bedden - kwam niet door de raad. Een tweede voorstel, dat uitging van driehonderd bedden, haalde het ook niet. PvdA en CDA waren mordicus tegen, de VVD was verdeeld, alleen Plaatselijk Belang wilde water bij de wijn doen.

Lijstaanvoerder R. Veen: “Wij konden leven met driehonderd bedden, maar ik geef toe: het nieuwe hotel zou de eigenlijke bouwoppervlakte overschrijden en voor een deel in natuurgebied komen. Dat vindt men hier niet verantwoord. Er kwam een grote lobby op gang, de Waddenzeevereniging en de stichting Ons Schellingerland kropen in de pen en nu is het even van de agenda.” De raad ging intussen wel akkoord met de bouw van een ander hotel op Terschelling: capaciteit tweehonderd bedden. “Zo schieten we dus niet echt op”, aldus de burgemeester.

Paal 8 was hèt item tijdens de verkiezingsstrijd op Terschelling die overigens tam verliep, zegt Van Beukering. Twee vormavonden en wat wervende affiches. Maar op straat, in de cafés en thuis werd wel degelijk gepraat over het hotelbeleid van B en W. PvdA-voorman W. de Haan: “Het college heeft de signalen vanuit de bevolking niet opgepakt. Als je met een plan voor een nieuw en groter hotel moet je met de bevolking gaan praten en proberen ze te overtuigen. Dat is niet gebeurd. Een nieuw college zal met een nieuw plan moeten komen voor Paal 8 en daarmee de straat opgaan. Luisteren en het desnoods weer bijstellen.” Op de bank in de hal van het inmiddels volgestroomde gemeentehuis zit de lijstaanvoerder van het CDA, K. van Urk, er enigszins aangeslagen bij. Oh ja, hij had wel verwacht dat zijn partij zou verliezen, de kerken lopen immers ook leeg. Maar dat de PvdA garen spint bij haar verzet tegen het nieuwe hotel bij Paal 8 steekt hem.

“Het CDA was net zo fel tegen. Wij willen hier ook geen projectontwikkelaars en geen grootschalige toestanden. Dat zullen leuke collegeonderhandelingen worden. En wanneer PvdA en Plaatselijk Belang overblijven, zul je zien dat Plaatselijk Belang Paal 8 gewoon laat vallen. Dan komt er dus geen nieuw hotel. Die partij is een beetje zoals D66. Ze zwijnen er gewoon tussendoor.”

    • Anneke Visser