Geen asiel voor Armeense schilder

AMSTERDAM, 3 MAART. De Armeense beeldende kunstenaar Edouard Arsenian, die op 26 januari asiel heeft aangevraagd, dreigt per 10 maart het land te worden uitgezet via een kort geding. Hij was zijn vaderland ontvlucht nadat hij was opgeroepen om aan het front tegen Azerbeidjan te vechten. Op 25 januari kwam hij in Amsterdam, waarna hij de volgende dag asiel aanvroeg in Opvangcentrum Rijsbergen. Minister d'Ancona heeft Arsenians asielaanvraag geweigerd omdat die werd begeleid door verklaringen die “afkomstig zijn van instanties die geen vooraanstaande c.q. gezaghebbende positie in het culturele leven innemen of een begrip zijn”.