Foto

Foto: DEN HAAG - Staatssecretaris Gabor (landbouw, natuurbeheer en visserij) heeft gistermiddag besloten de export van levende varkens weer toe te staan met ingang van vandaag. Vorige week zaterdag was dat verbod ingegaan omdat op twee exportplaatsen het virus was gevonden dat de besmettelijke blaasjesziekte veroorzaakt. De bewindsman nam zijn besluit, nadat actie-voerende varkenshandelaren en -exporteurs het verkeer in en rond Den Haag volledig hadden ontwricht. De betogers hieven hun blokkades op toen de Mobiele Eenheid charges dreigde te gaan uitvoeren.

De acties begonnen gistermiddag rond half één met de versperring van de wegen rond het departement door vrachtwagens. Ook zetten de actievoerders de belangrijkste in- en uitvalsweg van Den Haag - de Utrechtsebaan - vast met trucks. Tegen het eind van de middag, toen de spits op gang kwam van vooral naar forenzengemeenten reizende ambtenaren, leidde dat tot zulk een chaos, dat de Mobiele Eenheid zich opmaakte om in te grijpen. Ook op de snelwegen rond Den Haag ontstonden kilometers lange files door traag, in slagorde rijdende veewagens. De actievoerders maakten de Utrechtsebaan weer vrij, nadat Gabors toezegging met gejuich was ontvangen.

Alleen in Son werd door de actievoerders geweld gebruikt tegen twee inspecteurs van de Algemene Inspectiedienst. Eerder hadden rond veertig boeren een vrachtwagen met 200 varkens gekaapt. Een exporteur had de voorgaande nacht geprobeerd het transport - ondanks het geldende verbod - naar het buitenland te rijden, maar de wagen werd door justitie in beslag genomen.