EU-ruzie over handtekening Gatt-akkoord

PARIJS, 3 MAART. Nog geen drie maanden na de moeizaam bereikte wereldhandelsovereenkomst in het kader van de GATT, heeft het akkoord wederom geleid tot ruzie, ditmaal in de Europese Unie. De regeringen van de twaalf EU-landen staan erop dat ze zelf hun handtekening mogen zetten tijdens de ondertekeningsceremonie, op 15 april in Marokko. EU-commissaris voor buitenlandse handel Brittan is van mening dat een paraaf van hem, namens de Europese Commissie, voldoende is.

De Franse minister van buitenlandse zaken, Juppé, die het conflict wereldkundig maakte, verklaarde gisteren dat de multilaterale handelsorganisatie die moet voortkomen uit de GATT zal bestaan uit alle GATT-leden en dat dus alle lidstaten hun handtekening moeten zetten. De Europese Commissie ziet de ceremonie in Marokko, volgens Juppé, slechts als een formaliteit.

Het conflict zal maandag in Brussel worden besproken. De gemoederen zijn inmiddels aardig opgelopen. De Europese Commissie heeft gedreigd de zaak voor het Europees Gerechtshof in Luxemburg te brengen indien de regeringen bij hun beslissing blijven. De Commissie beroept zich op het verdrag van Maastricht waarin de EC de verantwoordelijkheid kreeg over de handel. (Reuter)