DSM lijdt in '93 verlies van 118 miljoen

HEERLEN, 3 MAART. Het chemieconcern DSM heeft over 1993 en netto verlies geleden van 118 miljoen gulden, tegen een winst van 224 miljoen in 1992. Volgens DSM is het dieptepunt voor het bedrijf nu voorbij. In het eerste kwartaal van dit jaar wordt weer winst verwacht.

De DSM-directie, die de cijfers vanmorgen bekendmaakte, stelt de aandeelhouders voor om ondanks het grote verlies toch dividend uit te keren van 1,50 gulden per aandeel over 1993. In 1992 bedroeg het dividend nog vier gulden. Het dividendvoorstel wordt “mede mogelijk gemaakt door de sterke vermogenspositie van de onderneming”, aldus de directie.

Per aandeel bedraagt het verlies over het afgelopen jaar 3,28 gulden, tegen een winst per aandeel van 6,22 gulden in 1992. “Ronduit slecht” noemde bestuursvoorzitter ir. S.D. de Bree het jaarresultaat vanmorgen. “Maar zonder de in 1992 en 1993 genomen maatregelen om de produktiekosten te beperken, zou het verlies nog aanzienlijk groter zijn geweest. Ook dit jaar gaat DSM met dat beleid door. Verder zal de gang van zaken in sterke mate worden beheerst door de ontwikkeling van de economie en de internationale marktverhoudingen voor chemieprodukten”, aldus De Bree. Zowel het bedrijfsresultaat als het netto resultaat zal voor de lopende drie maanden naar de huidige inzichten van de bestuursvoorzitter van DSM positief worden afgesloten.

Het verlies over 1993 is hoger uitgevallen dan de verwachtingen van de meeste analisten die uitgingen van een negatief resultaat van 90 à 100 miljoen gulden. De tegenvaller is vooral te wijten aan het sterk tegenvallende resultaat in het vierde kwartaal van vorig jaar. Daarin werd een verlies geleden van 76 miljoen gulden. In dezelfde periode in 1992 bedroeg het verlies nog 39 miljoen gulden. De omzet over het gehele jaar liep met bijna 10 procent terug van 8.907 miljoen gulden in 1992 tot 8.040 miljoen in 1993. Het bedrijfsresultaat, dat in 1992 nog met 282 miljoen gulden positief was, is vorig jaar uitgekomen op een verlies van 91 miljoen.

De divisie koolwaterstoffen van DSM, waar de grootste omzet wordt behaald, kreeg vorig jaar de grootste klap met een verlies van 183 miljoen gulden. Op de basis- en fijnchemie werd 105 miljoen verloren, terwijl harsen en kunststoffen 14 miljoen winst boekten, en energie en overige activiteiten 183 miljoen winst. Deze laatste divisie is de enige met een stabiel resultaat, maar in het bedrag van 183 miljoen zit wel 130 miljoen aan aardgaswinsten, die geen relatie hebben met het bedrijfsresultaat. Het gaat hier om de jaarlijkse 'bruidsschat' van de Staat, die DSM bij de privatisering van de onderneming wist te bedingen.

Gemiddeld waren de opbrengstprijzen voor de DSM-produkten in 1993 bijna 7 procent lager dan het jaar daarvoor, terwijl door valuta-effecten de omzet per saldo nog eens met een procent terugging. Desinvesteringen en aquisities zorgden bovendien per saldo voor een verlies aan omzet van 3 procent. De afgelopen twee jaar zijn de vaste kosten van DSM met circa 300 miljoen gulden afgenomen, voor bijna de helft door lagere loonkosten. Vorig jaar nam de personeelsbezetting af met 1.772 medewerkers tot 20.592. In verband met voorziene kosten van verdere herstructureringen heeft DSM een bedrag van 89 miljoen gulden opgevoerd als buitengewone last. Hier stonden buitengewone baten van 27 miljoen gulden tegenover, voornamelijk uit boekwinsten op desinvesteringen. De investeringen van DSM daalden vorig jaar met circa 30 procent, tot 743 miljoen gulden en werden geheel betaald uit de kasstroom (netto resultaat plus afschrijvingen). Dit jaar verwacht DSM circa 500 miljoen gulden te investeren.