De politiek in Rozendaal

De lijsttrekker van Belangengemeenschap Rozendaal, H.F.M. BOUWMEISTER (33), was ooit met de politieschool op oefening in de bossen van Rozendaal. Onderling spraken ze over het “kakvolk”, maar in zijn hart wilde de agent er best wonen. Hij kwam er als wachtcommandant en merkte dat de mensen eerder “mondig” waren dan “bekakt”. Na een rechtenstudie en een andere baan twijfelde hij geen moment om zich desgevraagd kandidaat te stellen.

Het mooiste van de verkiezingsdag vond wethouder DRS. G.L.F.VAN KINSCHOT (60) de stoet van stemgerechtigden die langs zijn tafel trok. Een deel kende hij niet maar tijd om kennis te maken had hij niet. Van Kinschot (BGR) is een exact-denkend mens: “Op weg naar het stadhuis liep ik al te rekenen hoeveel stemmen we nodig zouden hebben maar dat slechts één stem ons de meerderheid vanavond de meerderheid heeft bezorgd vind ik toch wat katerig.”

Partijgenoot D.L.E. LAP-EIJFFINGER voelt zich “net een bruidje” als ze over zichzelf praat. “Als ambtenaar van de burgelijke stand stel ik net zulke vragen aan mensen die gaan trouwen, in de politiek gaat dat wel anders.” Zij wilde dit jaar eigenlijk uit de gemeenteraad stappen omdat er vraag was naar “jeugdig élan”. Toen Lap merkte dat er wel heel erg veel nieuwe gezichten dreigden te komen verkoos ze te blijven zitten “voor de continuïteit”.

Opgelucht haalt K. LASEUR-VAN RENNES (40) adem. Zij behaalde net niet genoeg voorkeurstemmen voor een zetel voor de BGR. “Mijn man bood iedereen al 'tegengeld' die op me dreigde te gaan stemmen.” Ze weet niet hoeveel hij er heeft afgekocht maar zelf is ze al lang blij, want “verstand van politiek” heeft ze eigenlijk niet. “Ik zou het alleen doen voor de Rozendalers maar ik sta net zo lief voor de klas - daar hebben ze toch ook wat aan.”

Voor J. SCHIPPER is de gemeentepolitiek in Rozendaal te vergelijken met Madurodam. “Het gaat niet over belangrijke zaken: we willen geen aansluiting op de TGV, we willen de volgende Winterspelen niet en de Betuwelijn hoeft bij ons niet ondergonds.” Er wordt volgens de klassieke talen-leraar nog te weinig gelachen. Of hij raadslid wordt voor Roosendael'74 spant er om. De lijsttrekker moet daarover beslissen en die is nog niet terug van vakantie.

Tijdens de campagne heeft W.L.J. KATEMAN (66) voor Roosendael'74 zelf de pamfletten huis aan huis bezorgd. “We hebben geen winkelstraat dus uitdelen heeft geen zin. En in het bos lukt dat ook niet want herten en konijnen zijn nauwelijks geïnteresseerd in politiek.” B & W hebben de stemmen drie keer geteld - slechts één stem kostte zijn partij een zetel. Verder vindt hij de uitslag overigens perfect, “maar dan wel alleen in juridische zin.”

En vrouw én progressief. Een hele opgave in Rozendaal. J.M.A. KORSTANJE-DORST (53) zat jaren alleen in de raad voor het Progressief Akkoord Rozendaal (PAK). Op school speelde zij al 'Volkenbondje' en dat maakte haar politiek-bewust. Ze krijgt er nog een kleur van - vooral omdat de leraar staatsinrichting zo “modern” was. De kleur hoeft niet meer van haar gezicht want 'haar' partij als grootste winnaar uit de bus gekomen. “Wordt Rozendaal Rood?”

Omdat de Rozendalers zijn vrouw goed kennen staat B. KWANT (48) hoog op de lijst voor het PAK. Zj heeft het echter te druk om zich kandidaat te stellen en hj kan nog wel wat tijd vrij maken. Kwant weet dat er in de gemeente interesse bestaat voor zijn partij. Voorzichtig werd hem weleens gevraagd of het woord 'progressief' er dan misschien af zou kunnen. “Geen sprake van”, zegt het 3-minuten oude raadslid, “dan doen we onszelf geweld aan.”

    • Margot Poll