De politiek in Grouw (Boarnsterhim)

Zijn hele leven is T. LOLKAMA lid van de PvdA geweest, nog nooit eerder was hij verkiesbaar. Nu is hij dan gekozen als raadslid. Blij is Lolkama niet. “Als je partij drie zetels verliest, sta je niet te juichen.” Bovendien is hij moe. “Dat voel je extra als je verliest.” Straks zullen ze met de partij wel even een borrel gaan drinken, maar van harte zal dat niet gaan. Voor Lolkama zal er trouwens niet één borrel bij zijn. Hij drinkt geen alcohol.

Wat had ze in spanning gezeten. Zou ze het halen? De kandidatencommissie van de VVD had R. SANTEMA op een vijfde plaats gezet. Niet haar keus in ieder geval. En niet die van een heleboel kiezers. Met voorkeursstemmen werd Santema uiteindelijk gekozen. Nu is ze blij, blij, blij. Ze komt uit Wergea en dat is van oorsprong “een rood dorp”. Dan is wel meer dan een glimlach nodig om als VVD'er gekozen te worden. Raadslid of niet, Santema voelt zich “in de eerste plaats moeder en vrouw”.

“Ik ben een realist”, zegt de CDA'er A. DE JAGER. “Je kunt winnen en je kunt verliezen.” Toch vindt hij het “aardig” dat de kiezers hem hebben gekozen. Hij wil zich vooral bezig gaan houden met recreatie. Niet op gemeentelijk, maar op Europees niveau. Iedereen moet zich in de gemeente Boarnsterhim thuis kunnen voelen, zegt De Jager. Zelf heeft hij thuis een mini-camping. “Uit de gekste landen van Europa staan ze daar.” En zo moet het ook. Gastvrij zijn, dat is volgens De Jager de opdracht van de toekomst.

Hij omschrijft zichzelf als “een strijdlustige Fries”. Voor de derde keer zit J. VAN DER BAAN nu voor de Fryske Nasjonale Partij (FNP) in de raad, maar hij is nog lang niet moe. De partij heeft hem nodig. Grote problemen heeft Van der Baan met “het Haags centralistisch denken” dat Friesland tot “periferie” heeft verklaard. De FNP heeft dan weliswaar maar twee zetels in Boarnsterhim, haar invloed is volgens Van der Baan groot. “Zonder de FNP zou er tijdens de raadsvergaderingen nog steeds Nederlands worden gesproken.”

“Het sprookje is uit”, zegt L. VELDSTRA. Vier jaar lang zat ze samen met haar man in de raad. Hij voor de PvdA, zij voor de Fryske Nasjonale Partij. Nu heeft de PvdA drie zetels verloren en verdwijnt haar echtgenoot uit de raad. Voor de politiek is dat beter en voor haar huwelijk misschien eigenlijk ook. “Vaak moesten we tegen elkaars plannen stemmen en dan is het in huis toch even een paar dagen minder gezellig.” Ze zal hem ook missen hoor, maar het is beter zo. “Kan hij ook wat vaker op de kinderen passen.”

Drie maanden geleden bestond Gemeentebelangen 2000 nog niet, nu heeft de partij twee zetels. Het pas gekozen raadslid H. POSTMA glundert. “Ons stukje campagne heeft geholpen.” De man die in het dagelijks leven organisatie-adviseur is, staat een “zakelijke en efficiënte aanpak” van de politiek voor. Privé zal hij nu wel wat concessies moeten doen. “Mijn gezin moet een paar uren inleveren.” Maar gelukkig heeft zijn vrouw altijd achter zijn politieke carrière gestaan.

Het verbaast H. JONKERS dus echt niet dat Gemeentebelangen 2000 twee zetels heeft gehaald. De huidige raad had “een aantal zaken gewoon niet zo goed gedaan”. Voor 10 miljoen gulden had ze volgens Jonkers een camping “verkwanseld” aan een “onbetrouwbare project-ontwikkelaar”. En dat was niet het enige. “Intussen wel neuzelen over dat werwerpluiers slecht voor het milieu zijn.” De gemeente moet volgens hem leren “minstens 10 jaar vooruit kijken”. Maar nu heeft Jonkers dorst. Nu gaat hij “een gepast glaasje” drinken.

    • Monique Snoeijen