Bisschop Bomers legt functies neer

ROTTERDAM, 3 maart. Bisschop Bomers van Haarlem legt een aantal van zijn functies tijdelijk neer. Hij treedt niet af, maar ziet wel af van het voorzitterschap van het staforgaan van zijn bisdom. Ook zal Bomers zich de komende jaren niet bezighouden met de beoordeling van priester-kandidaten en de begeleiding van de priesteropleiding in Amsterdam.

Dat heeft Bomers, die sinds 1983 bisschop van Haarlem is, vanmiddag laten weten aan de speciale adviescommissie die vorig jaar werd ingesteld nadat het merendeel van de pastores in het bisdom op zijn aftreden had aangedrongen.

Bomers wil echter niet aftreden; slechts tot tijdelijke afstand van een aantal bevoegdheden is hij bereid. Volgens de woordwoorder van het Nederlandse episcopaat, drs. J. Mourits treedt Bomers terug “op terreinen die heel essentieel voor hem zijn”. De adviescommissie die over het optreden van de bisschop oordeelde, werd in juli vorig jaar door Bomers ingesteld nadat een aantal dekens van zijn bisdom zich bij de pauselijke nuntius in Den Haag over zijn optreden hadden beklaagd.

In januari kwam de commissie met een advies. Met zijn maatregelen van vandaag reageert de bisschop op de commissie-aanbevelingen voor een beter bestuurlijk functioneren. De commissie oordeelde niet over Bomers' persoonlijk, maar constateerde wel dat het bisdom sinds Bomers “ernstig verdeeld” was geraakt en meende dat er bionnen het bisdom “zeer velen zijn die moeite hebben om de bisschop te aanvaarden”.