Bestrijdingsmiddel waait vaak met grond weg

Winderosie kan ervoor zorgen dat resten van bestrijdingsmiddelen, die zich binden aan organische stoffen in de grond, over tientallen kilometers worden verplaatst.

De stoffen komen daardoor terecht op plaatsen waar ze niet thuishoren, zoals oppervlaktewater, natuurgebieden en volkstuinen. In ongunstige situaties kan dit gaan om tientallen procenten van de toegediende hoeveelheid bestrijdingsmiddel. Dat concludeert de Wetenschapswinkel van de Landbouwuniversiteit in het rapport 'de verplaatsing van aan grond gehechte bestrijdingsmiddelen.' Het onderzoek is uitgevoerd bij de vakgroep Bodemkunde en Plantevoeding van de Landbouwuniversiteit in opdracht van de Milieuraad Drenthe en andere milieuorganisaties.

Winderosie komt vooral voor in de Veenkoloniën en de Bollenstreek. In de Veenkoloniën ligt zo'n 75.000 hectare stuifgevoelige grond. Er zijn zo'n 18 potentiële 'stuifuren' per jaar, vooral in voor- en najaar. Vooral onkruid- en schimmelbestrijdingsmiddelen verstuiven dan.

De wetenschapswinkel heeft een 'stuifmodel' gemaakt om uit te rekenen hoeveel grond met aangehecht bestrijdingsmiddel van een gemiddeld perceel verstuift. Dat is mede afhankelijk van neerslag en temperatuur. Becijferd is, dat bij een stuifduur van zes uur bij een gemiddelde windsnelheid van negen meter per seconde vijf dagen na het opbrengen van een bestrijdingsmiddel alsnog enkele kilogrammen per hectare van dit middel over grote afstand kunnen verstuiven. Volgens de onderzoekers zou bij het toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen meer rekening moeten worden gehouden met de verstuiving ervan over grote afstanden. In het toelatingsbeleid wordt veel waarde gehecht aan normen voor lage mobiliteit, want bestrijdingsmiddelen die weinig mobiel zijn lopen minder risico naar het grondwater uit te spoelen. De keerzijde is echter, zo blijkt uit het onderzoek, dat middelen met een lage mobiliteit vaak meer geneigd zijn tot verstuiven.

Tot nog toe werd in Drenthe ondermeer rundermest toegepast als maatregel om verstuiving tegen te gaan. Per 1 januari '95 echter wordt dat verboden vanwege de ammoniakemissies. De Milieuraad Drenthe dringt er bij de provincie op aan om te bevorderen dat er alternatieve maatregelen zullen worden ingevoerd zoals de toepassing van groenbemesters om het land bedekt te houden.