AOW

Briefschrijver R. Goedhart tracht in NRC Handelsblad van 22 februari met een berekening duidelijk te maken, dat het rechtvaardig is om iemand met een AOW-uitkering over aanvullend pensioen AOW-premie te laten betalen. Vergeten wordt daarbij dat het niet-betalen van belasting over pensioenpremie later gecompenseerd wordt door belastingheffing over het uitgekeerde pensioen. Iemand die in plaats van een bedrag direct consumptief te besteden, ditzelfde bedrag aanwendt voor een oudedagsvoorziening, betaalt dus aanvankelijk minder belasting maar wordt later bij uitbetaling van het uitgestelde inkomen wel degelijk belast. In het voorbeeld van R. Goedhart zou dan tweemaal belasting over hetzelfde bedrag worden geheven.

    • A. 't Hart