Varkensboeren overwegen acties

DEN HAAG, 2 MAART. Boze veeboeren hebben vanmiddag de Utrechtsebaan in Den Haag, een belangrijke toegangsweg, geblokkerd. Het gaat volgens een woordvoerster van de politie in Den Haag om ongeveer zestig vrachtwagens.

Volgens de politie zouden in totaal honderd vrachtwagens vanuit heel Nederland op weg zijn naar de residentie. Einddoel is het ministerie van landbouw. De boeren protesteren tegen het exportverbod voor levende varkens.

De boeren voerden gisteren overleg met staatssecretaris Gabor (landbouw, natuurbeheer en visserij) over beëindiging van het exportverbod voor levende varkens, maar konden geen overeenstemming bereiken.

Het verbod op de uitvoer van levende varkens werd vorige week opgelegd nadat op exportverzamelplaatsen het virus van de besmettelijke blaasjesziekte was aangetroffen. Varkenshouders vrezen een daling van de varkensprijs als het verbod niet uiterlijk morgen wordt opgeheven.

Gabor deelde hun gisteren mee dat slechts een deel van de exportverzamelplaatsen door de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees is goedgekeurd. Gisteren zijn zeventien verzamelplaatsen goedgekeurd, 25 voldoen er nog niet aan de eisen. Gabor zou vanavond beslissen of er morgen weer varkens mogen worden uitgevoerd. Dat kan volgens hem pas als 40 van de 45 aangemelde exportverzamelplaatsen zijn goedgekeurd. Niet alle 54 plaatsen zijn verdacht. Gisteravond bleek dat het vrijwel onhaalbaar wordt alle exportplaatsen morgen al vrij te geven.

De dreiging dat Nederland door Brussel alsnog een langer durend verbod krijgt opgelegd om levende varkens te exporteren blijft. Het Permanent Veterinair Comité acht de getroffen maatregel in verband met de geconstateerde blaasjesziekte vooralsnog toereikend. Volgende week bekijkt het comité de situatie echter nog eens en beslist dan over al dan niet verdergaande maatregelen. Tegen circa duizend Nederlandse varkenshouders worden wellicht nog speciale maatregelen door Brussel opgelegd, omdat zij na 1 januari dit jaar varkens hebben aangeleverd aan de twee exportplaatsen waar half februari het virus werd aangetroffen.

De eisen van de varkenshouders houden onder meer in dat exportplaatsen weer onmiddellijk mogen worden gebruikt, zodra ze zijn ontsmet en/of goedgekeurd. Daarnaast dient het ministerie alles in het werk te stellen om het Permanent Veterinair Comité te weerhouden van verdergaande maatregelen. Ook moet het mogelijk zijn varkens te exporteren vanaf bedrijven die over een veiligheidscertificaat beschikken. Transportwagens die vanuit het buitenland terugkeren in Nederland moeten strenger worden gecontroleerd, vinden de actievoerders, die zeggen al de grootste moeite hebben het hoofd boven water te houden nu allerlei milieu-eisen en heffingen samenvallen met extreem slechte vleesprijzen gedurende afgelopen maanden. Door het exportverbod dreigen de vleesprijzen in Nederland nog sterker te dalen.