Triomfboog Constantijn blijkt van Hadrianus

ROME, 2 MAART. De Boog van Constantijn in Rome is niet van Constantijn. Drie prominente Italiaanse oudheidkundigen zijn tot deze conclusie gekomen na een analyse van de bevindingen van een recente restauratie.

Het is steeds duidelijk geweest dat de boog zoals die nu tussen het Colosseum en het Forum Romanum staat, een mengeling van stijlen is. Tot nu toe is aangenomen dat het monument in het begin van de vierde eeuw is gebouwd. De boog zou zijn opgericht om de overwinning in het jaar 312 van keizer Constantijn op zijn zwager Maxentius te vieren in de machtsstrijd binnen het Romeinse rijk. Een aantal medaillons en basreliefs op de boog zijn afkomstig van een gebouw dat twee eeuwen daarvoor was gebouwd door keizer Hadrianus en van een boog die was opgericht door Marcus Aurelius.

Nu zijn oudheidkundigen tot de conclusie gekomen dat de hele boog dateert uit de tijd van Hadrianus, die in de tweede eeuw na Christus leefde. Restauratiewerkzaamheden hebben laten zien dat het onderste gedeelte van het monument is gebouwd in de stijl die ten tijde van Hadrianus werd gevolgd.

“Eeuwenlang is gezegd dat de boog in zijn geheel was gebouwd ten tijde van Constantijn en dat daarbij elementen werden gebruikt uit verschillende tijdvakken,” aldus Carlo Pietrangeli, die als directeur van de Vaticaanse musea en lid van de pauselijke academie voor archeologie de conclusies van het onderzoek heeft toegelicht. “In het nieuwste onderzoek is de waarheid aan het licht gekomen. Het monument is ten tijde van Constantijn afgebouwd en er werden een paar zaken toegevoegd, zoals de inscripties bovenin. Maar de boog zelf bestond al.”

Vermoed wordt dat de boog niet in het jaar 315 is opgericht, zoals steeds is aangenomen, maar tussen het jaar 118 en 138 is gebouwd.

    • Marc Leijendekker